portál o slovenskom dizajne

Vizuálna doba vs. grafický dizajn

Vizuálna doba vs. grafický dizajn

V podstate nikto nemá rád reklamy, ale ľudia vo všeobecnosti majú radi veci, ktoré sú čerstvé, zaujímavé, provokatívne, alebo totálne nečakané. Z tohoto dôvodu sa veľká časť marketingovej komunikácie presunula do vizuálnej podoby, ktorá dokáže tieto hodnoty lepšie tlmočiť a nevyžaduje na prijímateľoch mnoho času na vnímanie.

Najľahšie je to ilustrovateľné na problematike reklamy. Odkedy prestali agentúry volať reklamy "copy" sú na vzostupe Art Directori. Predtým boli Copywrither s Art Directorom partneri zviazaní myšlienkou, že ľavá a pravá polovica mozgu pracujú dobre pospolu. Pisateľ bol racionálny a Art Director emocionálny. Potom sa však obraz náhle zväčšil, nielen vizuálne, ale i významovo v zmysle vypovedania príbehu a predaja. Čitatelia začali očakávať viac obrazu a preskakovali texty. 


Tento fenomén “vizuálnosti” doby dokázali niektoré subjekty na trhu posunúť oveľa ďalej než sa na prvý pohľad zdalo možné. Silu grafického dizajnu a možností jeho vyjadrenia, ktoré i napriek niektorým priepastným kultúrnym rozdielom, boli všeobecne pochopiteľné využili ako svoju nezameniteľnú konkurenčnú výhodu. Niektoré značky dokázali povýšiť grafiku na základ svojej firemnej stratégie, preniesli tak 2D grafický dizajn do 3D produktu a stali sa kultovými. V tomto kontexte môžeme spomenúť napr. výrazný grafický image produktov značky Swatch (založená 1983 Biel-Bienne Switzerland), či snowboardov Burton (založená Jakeom Burtonom, *1954 NY USA), ktorá dokonca vizuálne čerpala zo Streetstyle, čim sa stala ešte signifikantnejšou pre svoju dobu. Menej tradičným príkladom by mohli byť knihy vydavateľstva Penguin Books (1936, London). Boli extrémne dobre dizajnované tým, že v nich bolo použité jednoducho čitateľné písmo Gill Sans a rovnako aj štandardizovaný dizajn layoutu od Jana Tschicholda (1902-1974), ten dal týmto knihám veľmi silnú identitu. Pionieri paperbackovej väzby dokázali zaujať úplne novú klientelu čitateľov. I v tomto prípade vidíme, že kvalitný a najmä odlišný grafický dizajn sa môže stať základným stavebným prvkom firemnej stratégie a nemusí vždy zohrávať len podpornú ekonomickú úlohu v komunikácii, kde je základom výstavby všetkých materiálnych výstupov. 

Ivan Kasaj
(autor je doktorandom marketingovej komunikácie so špecializáciou na grafický dizajn)
www.kasaj.sk 

Zoznam literatúry, na základe ktorej vznikla táto séria článkov: 
ABELLáN, J. L.: Myšlienky pre XXI. Storočie, AUMONT, J.: Obraz, BAKER, M. J.: Marketing, An Introducory Text, BERGER, J.: Reklamní obrazy, BERKOWITZ, E.N., KERIN, R.A., HARTLEY, S.W., RUDELIUS, W.: Marketing, BRANZI, A.: Jsme primitivové, CANNON, T.: Basic Marketing, CARTER, D.I.: American Corporate Identity 2003, CRAVENS, D.W.: Strategic Marketing, CRHA, I., KŘíŽEK, Z.: Jak psát reklamní text, CROIZER, R.: Vyráběné požitky, ČIHOVSKá, V., HANULáKOVá, E., LIPIANSKA, J.: Firemný imidž, ČIMO, J., MARIAš, M.: Riadenie marketingových aktivít, FIELL, Ch., FIELL, P.: Design of the 20th Century, FIELL, Ch., FIELL, P.: Graphic Design for the 21st Century, FIELL, Ch., FIELL, P.: Industrial design A-Z, FLUSSER, V.: Ne-věc, FORTY, A.: Design, designéři a literatura o designu, FOSTER, H.: Design a zločin, GILES, G.B.: Marketing, GOEBELS, J.: Poznání a propaganda, GORDON, S. K.: Packaging makeovers, HEIMANN, J.: All-American Ads 40s, HESKETT, J.: Identity, HOCHELOVá, V.: Slovník novinárskej teórie a praxe, HORŇáK, P.: Etika reklamy, HRADISKá, E.: Psychológia a reklama, JEDLIČKA, M.: Marketingové komunikačné stratégie, JEDLIČKA, M.: Marketingový strategický manažment, JEDLIČKA, M.: Propagačná komunikácia podniku, KAUFMANN, E.: Co je moderní design, KENT, S.: Kompozícia. Bratislava, KOČIČKA, P., BLAŽEK, F.: Praktická typografie, KOL. AUTOROV: Blackcoffee 1000 - ikony, symboly, piktogramy, KOL. AUTOROV: Letterhead & Logo Design, KOL. AUTOROV: Marketing:Theory and Practise, KOL. AUTOROV: the Best of Business Card Design, KOLESáR, Z.: Kapitoly z dějin dizajnu, KOPŘIVA, M.: Typoornamenty, KOTLER, P.: Marketing management, KOZAK, G., WIEDEMANN, J.: Japanese Graphics now, LAMAROVá, M.: Řemeslo a kybernetika, LAWSON, B.: Co je to design, MACKENZIE, D.: Zelený design, MARCUS, G.: Používání technologie, MEIER, C.: Teorie designu : základy disciplíny, MENHART, O.: Nauka o písmu, METCALF, B.: Řemeslo a umění, kultura a biologie, NORMAN, D., A.: Psychopatologie všedních věcí, OGILVY, D.: O Reklamě, ORTEGA Y GASSET, J.: Eseje o umení, PACKARD, V.: Výrobci odpadkú:město budoucnosti, PARKER, R.C.: Profesionální design v reklamě, POTTER, N.: Co je to designér, PRETTE, M.C., CAPALDO, A.: Tvorivosť tvar farba, PYE, D.: Odpovědnost designéra, RASHID, K.: Digipop, ROY, A.: The best of Brochure Design, SCHWALBE, H.: Praktická reklama, TOSCANI, O.: Reklama je navoňaná zdochlina,. WELSCH, W.: Design objektu a rámce, WIEDEMANN, J.: Advertising now, ŽáRA, J., BENEš, B., FELKEL, P.: Moderní počítačová grafika

blog comments powered by Disqus