portál o slovenskom dizajne
Zuzana Marhefková


Speech vase

Speech vase
2010

Váza je koncipovaná minimalisticky so zámerom podčiarknuť vnútornú krásu kvetov v nej naaranžovaných. Nabáda zamyslieť sa nad darovaným kvetom, ktorý okrem svojej krásy skrýva v sebe posolstvo nevypovedaného - istú symboliku. Darovaný kvet tak nadobudne osobnejšiu hodnotu, ktorú nám táto váza "napovie" pri každom pohľade.

DRAWer

DRAWer / nábytkový solitér
2011

Základom mojej bakalárskej práce sa stala emócia ako prostriedok komunikácie medzi predmetom a spotrebiteľom, ktorá sa významne podpisuje na atraktívnosti predmetu a zároveň rozhoduje o tom, či si k nim ľudia vytvoria osobnejší vzťah. Snažím sa to dosiahnuť pomocou dvoch ideových línií. Prvou z nich je„ falošná” perspektíva, inšpirovaná barokovými iluzionistickými freskami, ktoré vyvolávajú psychologický moment údivu. Druhou je motív vysunutej zásuvky, alebo pootvorených dvierok ako symbol odhalenia tajomstva, prirodzene vzbudzujúci ľudskú zvedavosť. Výsledkom je nábytkový solitér, ktorý sa na príklade barokového iluzionizmu snaží o nové priestorové cítenie, kde sa stierajú hranice medzi dvoj a trojdimenzionálnym svetom. Časopisy, noviny alebo odkazy vsunuté do „ zásuvkových otvorov ” tak pôsobia, akoby vytŕčali z rôzne otvorených zásuviek (samotné zásuvky však ostávajú v 2D sfére v perspektívnom zobrazení, vytvárajúc ilúziu priestorovosti).


*Graduation project / výber najlepších absolventských prác za rok 2010-2011 z pomedzi krajín V4