portál o slovenskom dizajne
Ing.arch. Michal Mihaľák


http://www.eastbrothers.eu/

Sordok - obytná štvrť, Kanaš

Obytná štvrť v Kanaši pri Prešove
- tvorí ju 45 malometrážnych cenovo dostupných rodinných domov  v modernom dizajne

Typ 01 - 16 domov,Typ 02 - 18 domov,Typ 03 -   6 domov,Typ 04 -   5 domov,

Plug IN

Rezidenčný objekt PLUG IN, Eindhoven, Holandsko
Víťazný návrh v medzinárodnej architektonickej súťaži Voensel West Wedstrijd
Autori: Michal Mihaľák, Martin Ondrej
Zaujímavosť: Jednotlivé obytné bunky su pohyblivé:-)

Rekreačná chata, Domaša

Rekreačná chata v oblasti Dobrá na Domaši. Osadená terasovite v strmom svahu. Dominantným a zároveň funkčným prvkom je priehradový nosník nesúci jednotlivé poschodia -úrovne. Tie pozostávajú z krytého miesta na parkovanie, troma obytnými poschodiami a nakoniec lodenicou. Zároveň nesie strechu - krytú solárnymi článkami.  Sklené steny umocňujú kontakt z okolím...

Rekreačná chata, Nižný Klátov

Konštrukčne a koncepčne je chata navrhnutá ako drevostavba. Nosné prvky sú z masívu na rozdiel od bežných sendvičových drevostavieb, kde základ tvorí nosný rám obložený z interiéru a exteriéru.Steny, stropy, podlahové dosky sú z drevených panelov zlozených z dosiek/ fošní/. Dosky tvoriace panely sú spojené klincovaním. Exteriér a interiér tvorí jeden a ten istý panel, či už stenový, alebo stropný. Ľahkosť konštrukcie umožnila použiť bodové založenie stavby na pätkách. Zatrávnená strecha je pultová bez vyložení. Strešne roviny a ich prienik vytvárajú hlavné hmotovo – priestorové členenie objektu.Dispozičné riešenie vychádza z obmedzení veľkosti a orientácie pozemku. Pozemok je svahovitý so stúpaním smerom na západ. Uhlopriečnym návrhom komunikácie /schodiskom/ sa podarilo zaujímavo rozdeliť a rozčleniť priestor. Spodnú časť tvorí obývací priestor s krbom, kuchynskou časťou a zázemím. Hornú obytnú časť tvorí priestor spálne, izby a kúpeľne.Zo všetkých priestorov je možnosť prejsť na terasu. Terasa lemuje objekt chaty z južnej západnej a východnej strany. Umocňuje priamy kontakt s krásnou lesnou scenériou v blízkosti plus fenomén zelenej strechy v kombinácií s drevenou konštrukciou a zvukovou kulisou potoka …