portál o slovenskom dizajne
Eva Jenčuráková

Zmiešaj 3 diely neposednej zvedavosti s poriadnou dávkou odvahy snívať. Nezabudni pridať rodinné balenie lásky k umeniu a za hrsť farbičiek a ceruziek na kreslenie (nie len po papieri). Nechaj nejaký čas odstáť a následne primiešaj niekoľko veľkých hrstí nadšenia pre typografiu a grafický dizajn. Celú zmes okoreň ochotou experimentovať a prisyp bohatú porciu zrniek dizajnu. Na vrch ešte pridaj polevu s príchuťou ilustrácie a ozdob čerešničkou úsmevu a ochoty pomôcť, ak je to potrebné. Prosím, servírovať so šálkou kvalitnej hudby.

Behance portfolio

http://studentshow.com/EvaJencurakova

GLUCOSE-UP Glucagon First Aid Pen

GLUKAGÓNOVÉ PERO – PRVÁ POMOC PRI STAVE ŤAŽKEJ HYPOGLYKÉMIE
Počas inzulínovej liečby diabetik zažíva hypoglykemické stavy, kedy dochádza k extrémnemu zníženiu hladiny glukózy v krvi. Najčastejšími príčinami hypoglykémie sú: neprimeraná dávka inzulínu alebo tabliet na zníženie glykémie, nesprávne miesto vpichu, príliš dlhý časový interval medzi injekciou a jedlom, porušenie diéty, vynechanie jedla, zmena obsahu jedálnička (sacharidy), príliš dlhý časový interval medzi jedlami, namáhavé telesné cvičenie, požitie alkoholu, užitie narkotík alebo nelegálnych drog. Veľmi silná hypoglykémia môže viesť k strate vedomia, záchvatom, kóme a môže ohroziť život pacienta. Diabetici by mali preto stále so sebou nosiť glukagón – hormón, ktorý zvyšuje hladinu cukru v krvi a zachraňuje život pacienta s cukrovkou v stave ťažkej hypoglykémie. Pri ťažkej hypoglykémii ide o čas, pretože tento závažný stav môže poškodiť najmä mozog, a preto je potrebné  poskytnúť prvú pomoc alebo podať pacientovi liečivú látku glukagón čo možno najskôr. Musí Vám byť podaná potravina s vysokým obsahom cukru ako cukríky, keksy alebo ovocná šťava, po tom, ako ste zareagovali ​na liečbu (hneď ako ste schopný urobiť tak). Toto je spôsobené tým, že glukagón podaný prostredníctvom glukagónového pera znižuje zásoby glykogénu vo Vašom tele. Potravina s vysokým obsahom cukru zabráni opätovnému návratu hypoglykémie.

GLUKAGÓNOVÉ PERO GLUCOSE-UP 
Aj keď je podanie glukagónu pri stave ťažkej hypoglykémie pre diabetikov nesmierne dôležité, súčasná forma tejto liečivejlátky a komplikovanosť samotnej obsluhy značne sťažujú jeho podávanie a používanie v bežnom živote. Cieľom inovatívneho návrhu glukagónového pera GLUCOSE-UP bolo preto čo najviac uľahčiť a zjednodušiť podávanie glukagónu, a tým umožniť pacientom, ktorí trpia prejavmi ťažkej hypoglykémie, mať liečivú dávku glukagónu stále pri sebe, aby im mohla byť v akútnom prípade poskytnutá. Biele GLUCOSE-UP pero 1 mg je určené pre dospelých a deti s hmotnosťou nad 25 kg, oranžové pero 0,5 mg pre deti s hmotnosťou do 25 kg.

Glukagónové pero GLUCOSE-UP obsahuje dvojkomorovú náplň, kde je uložený glukagónový prášok a rozpúšťadlo potrebné na jeho prípravu a bezprostredné podanie pacientovi. Štyri jednoduché kroky, podľa ktorých je potrebné sa riadiť pri podávaní glukagónu, zabezpečia rýchle, bezpečné a spoľahlivé podanie liečivej látky dokonca i ľuďmi, ktorí nemajú s podávaním lieči-vých látok podkožne alebo vnútrosvalovo žiadne skúsenosti. Ihla je v priebehu celého procesu podávania sterilne chránená, čím zaniká riziko nakazenia sa použitým zdravotníckym materiálom. 

AKO VYZERÁ GLUCOSE-UP A OBSAH BALENIA
Glukagón je dodávaný ako sterilný, biely prášok glukagónu v jednej z dvoch vopred naplnených komôr glukagónového pera, pričom druhá komora obsahuje rozpúšťadlo potrebné na prípravu liečivého roztoku. Získaný roztok obsahuje glukagón v koncen-trácii 1 mg / ml, resp. 0,5 mg / 0,5 ml. Celé balenie glukagónového pera sa skladá z vrchnáka, krytu ihly, samotnej ihly slúžiacej na podanie liečivej látky, dvojkomorovej náplne obsahujúcej glukagónový prášok vo forme rozpustnej tablety, obalu glukagóno-vého pera a piestu slúžiaceho na zasunutie a otáčanie, čím sa aplikuje liečivá dávka glukagónu pacientovi.

AKO POUŽÍVAŤ GLUKAGÓNOVÉ PERO GLUCOSE-UP 

KROK Č. 1: Zasuňte koncovú časť glukagónového pera smerom dovnútra. Zvukový signál je indikátorom zmiešavania rozpúšťadla a liečivej látky. Proces je možné sledovať pomocou oválneho otvoru v povrchu glukagónového pera.

KROK Č. 2: Po uplynutí 20 sekúnd je liečivá látka pripravená na podávanie. Odstráňte vrchnák pera a následne pero pritlačte smerom kolmo do svalu, kým sa kryt ihly nezasunie dovnútra. Takto ihla prenikne čo najhlbšie do svalu.

KROK Č. 3: Otočením spodnej časti pera o 180 ° v smere hodinových ručičiek aplikujte dávku glukagónu. Po zvukovom signáli sa ihla sama zasunie dovnútra glukagónového pera.

RECYKLÁCIA: Pero recyklujte podľa pokynov na obale alebo v súlade so zásadami recyklácie zdravotníckych pomôcok.

Innovative and user-friendly design of a Glucagon First Aid Pen GLUCOSE-UP used when people suffering from severe hypoglycemia need to have the lever of glucose in their blood lifted to normal values. GLUCOSE-UP pen is designed to be used by people who often have very little or none experience with treating severe hypoglycemia.

javascript:nicTemp();

Speech Bubble Taboret

TABURETKA KOMIKSOVÁ BUBLINA
Komiksová bublina (angl. speech bubble) sa v mysliach ľudí automaticky spája s predstavou niektorého obľúbeného komiksového hrdinu, ktorý pri plnení úloh často zažíva neuveriteľné dobrodružstvá. Okrem obrazovej časti komiksov, ktorá slúži na priblíženie deja, sú to práve textové bubliny, ktoré sprostredkovávajú dôležité myšlienky alebo pohnútky postáv. Komiksová bublina je teda všeobecne známym tvarom, ktorý predstavuje symbol medziľudskej komunikácie.

Celkový tvar taburetky sa nechal inšpirovať práve týmito asociáciami, čím chce názorne, ale zároveň aj dynamicky a hravo poukázať na potrebu komunikácie medzi ľuďmi a na fakt, že je dôležitou súčasťou nášho každodenného života vrátane spoločného stolovania alebo posedenia si s priateľmi. Dynamický charakter taburetky a pestré farby oslovia najmä mladú generáciu ľudí, ktorej sa komunikácia vo všetkých svojich rozmanitých formách bezprostredne týka. Dizajn taburetky bol navrhovaný pre realizáciu z perspektívneho materiálu LG HI-MACS®, model je vytvorený z MDF dosiek a nastriekaný polyuretánovou farbou.


Okrem funkčného a estetického hľadiska a filozofie samotného návrhu inšpirovaného tvarom komiksovej bubliny bol osobitý dôraz kladený aj na ergonomické aspekty taburetky a na jej realizovateľnosť. Výška sedadla taburetky zodpovedá 380 mm, šírka a hĺbka sedu majú rozmery 420 x 420 mm, čím spĺňajú ergonomické požiadavky na rozmery stolčeka/taburetky. Stabilitua bezpečnosť pri sedení zabezpečuje „zobáčik bubliny“, ktorého rozmery sú 90 x 30 x 420 mm, pričom valcovú plochu taburetky dodatočne podopierajú dve zarážky výšky 20 mm a dĺžky 110 mm. Zarážky garantujú stabilitu taburetky, čím zvyšujú komfortu pri sedení. Vnútorný priestor taburetky slúži ako univerzálny odkladací priestor na knihy, noviny, hračky a podobne.

A semestral project for atelier of design innovation. Our task was to design and create real-size model of an original chair. Speech Bubble Taboret was designed for a LG Hi-macs material, model was made out of milled and bonded wooden planks and covered in polyuretane colors.

javascript:nicTemp();