portál o slovenskom dizajne

Taktilné šperky

Variabilný šperky pre zrakovo postihnutých.