portál o slovenskom dizajne
Lenka Sivá


Slúchadlá

Śkolský projekt, marec 2014. Maturitný ročník. 

Šach

Školský projekt, jún 2011.

Hygienické centrum

Školský projekt, september 2013. 

Subtil-e Chair

Sedenie do čakární. Školský projekt, máj 2013.