portál o slovenskom dizajne
Mgr. Lucia Olexik

lucia olexik - freelance graphic designer
3D vizualizácie | grafický design | web design

http://www.olexik.com/

apartman


apartman


Logo Sleek Peek

Logo pre portál sleekpeek.com.

Logo pre Yescalate

Logo pre motivačného kouča.

Logo pre organizáciu CaféFem

Logo pre Trade Fair organizáciu podporujúcu pracovné uplatnenie žien v kávovom odvetví.

Logodesign pre spoločnosť Ootee

Logo pre dodávateľa luxusných retro bicyklov.