portál o slovenskom dizajne
Igor Gajdáč


Elektromobily Edison a Anian+

Ideový návrh mestského elektromobilu Edison