portál o slovenskom dizajne

Time to switch ON

Časť prezentácie konceptu nového loga pre českého klienta. Explikácie k slovu Chytrý ( SMART )

EASTHETIC festival

www.easthetic.sk

ESET | t-shirts

Realizované.
Vytvorené pre Zaraguza Digital

ESET | modifications

Realizované pre Zaraguza Digital

WALL PATTERN | Little Beat Studio

AFO.cz

Víťazný návrh

Ubuntu Reb®and

The City Monsters 2.0