portál o slovenskom dizajne
Nikola Entlichová


http://www.designby.sk/

Konferenčný stôl s použitím Tonetových prvkov