portál o slovenskom dizajne

Prehliadka softvérom ILoveSketch.

Prezentácia flexibilného sedenia z Taiwanu.

Greg Lynn o matematických a digitálnych nástrojoch dizajnérov.

Najúspornejšie auto v Česku od študentov a učiteľov VŠB TU Ostrava.

Prehliadka značky Diesel na PITTI Immagine Uomo fair vo Florencii, ktorá kombinuje CGI (Co...

Ukážky prác študentov KAT VŠVU v zimnom semestri 2007/2008 - projekt bratisLover

Súťaž Solar and Hydrogen Car prebieha každý rok v Čechách na VŠB-TU Ostrava pričom ide o v...

Paula Scher sa pozerá do minulosti na dizajn a ukazuje kedy sa začala naozaj baviť.

Ako si zariadiť izbu do 8 minút.

Živá prezentácia architektov, grafických dizajnérov, dizajnérov, výtvarných umelcov a teor...

Chris Bangle nás oboznamuje s myšlienkami skrývajúcimi sa za procesom navrhovania experime...

Tanečný klub smerujúci k trvalo udržateľnému rozvoju, kde je elektrická energia generovaná...

Ukladanie energie do cukru tak ako je to v prírode.

Aký podklad potrebujú graffiti? Nový projekt \"Tagged in Motion\" kombinuje graffiti a vir...

Architekt a dizajnér William McDonough, jeden z autorov knihy "Cradle to Cradle", vytrvalý...

Svetoznámy dizajnér Philippe Starck sa v prezentácii bez slidov snaží prísť na koreň otázk...