portál o slovenskom dizajne
uzávierka súťaže
25 Jun 2014
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Národná cena za študentský dizajn 2014 | VÝZVA

Design Cabinet CZ spoločne s partnermi vyhlasuje 24. ročník súťaže o Národnú cenu za študentský dizajn 2014 - vizuálna komunikácia. 

Súťaží sa o tituly Národná cena za študentský dizajn 2014, Excelentný študentský dizajn 2014 a Dobrý študentský dizajn 2014. 

Súťaž je pre všetky odbory zahrnuté pod termínom vizuálna komunikácia (grafický dizajn, plagáty, knihy, brožúry, vizuálne štýly, typografie, navigačné a orientačné systémy, experimentálne prístupy v grafickom dizajne, grafický dizajn v medziodborovej spolupráci, úžitková grafika, reklamná fotografická tvorba vzťahujúca sa k dizajnu, grafity, digitálne média, motion dizajn, nové média.

Súťažiť môžu akékoľvek študentské práce, ktoré vznikli v období od 1. januára 2012 do 30. júna 2014. Zúčastniť sa môžu študenti univerzít, vysokých škôl, vyšších odborných škôl, stredných odborných škôl a odborných učilíšť.

Súťaž je anonymná, práce hodnotia tri na sebe nezávislé poroty. Nezávisle na porotách udeľujú ceny dekani škôl a riaditelia významných muzeí, inštitúcií a firiem.

Ocenení študenti získajú finančné odmeny, týždenný pobyt v Českom centre v niekterej zo svetových metropolí, pobyt na Design Weeku v Miláne, luxusné hodinky Prim, zapožičanie automobilu, produkty firiem Tescoma a IKEA.  

Nominované práce budú vystavené na výstave Nominace! v Moravskej galérií v Brne, kde se stanú súčasťou grafického Bienále Brno 2014, potom budú práce vystavené v pražskej galérií Era svet. V roku 2015 bude výstava putovať po zahraničí. 

Slanostné vyhlásenie sútaže prebehne 11. 11. 2014.

Do súťaže sa môžete prihlásiť on-line prostredníctvom www.studentskydesign.cz

blog comments powered by Disqus