portál o slovenskom dizajne
uzávierka poslania návrhov
18 May 2014
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

DESIGN HELP | VÝZVA

Design Help vyhlasuje študentskú dizajnérsku súťaž, ktorej cieľ je zameraný na zodpovednosť.

Dizajnéri sa majú zamyslieť nad tým ako môže ich dizajn prispieť k premene nemocníc na vľúdnejší priestor. Cieľom súťaže je navrhnutie konkrétnej pomôcky, alebo inovácia prostredia nemocnice na spríjemnenie pobytu ľudom v nemocnici.

Koncept projektu má pomáhať skvalitniť dlhodobý pobyt pacienta na lôžku. Môže sa jednať o konkrétnu pomôcku alebo o celkovú inováciu prostredia. Dizajn má byť zameraný na zlepšenie mobility, hygieny, dôstojnosti pacientov alebo na nové zpôsoby trávenia volného času.

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov vyšších odborných a vysokých škôl, ktorí nedokončili svoje štúdium pred 18. 5. 2014.

V hodnotení sa bude zohľadňovať predovšetkým užitočnosť, benefity pre pacienta, originalita, celková estetická úroveň. Návrhy vyhodnotí odborná komisia zložená zo zástupcov zdravotníckeho personálu, architektov, dizajnérov a organizácie Design Help.

Výsledky súťaže budú vyhlásené do 30. 6. 2014 a výherci budú informovaní prostredníctvom emailu. V súťaži bude vybrané prvné, druhé a tretie miesto. Víťazný návrh bude prezentovaný v rámci prehliadky Designblok 2014. 

blog comments powered by Disqus