portál o slovenskom dizajne
začiatok
17 May 2014
napísal/a
sharuj googli
likuj

Noc múzeí a galerií

Tretia májová sobota bude patriť opäť múzeám a galériám! Slovensko sa už po desiaty raz zapojí do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Pre návštevníkov je až do noci vo viac ako 50tich mestách pripravený pestrý a bohatý program.  

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Veď v minulom roku v tento deň múzeá a galérie po celom Slovensku navštívilo viac ako stotisíc návštevníkov. Najviac to bolo v Bratislave a iba SNM-Prírodovedné múzeum navštívilo viac ako 6 tisíc návštevníkov.

Bohatý program v tomto roku pripravia nielen prírodovedci Slovenského národného múzea, ale aj ostatné múzeá a galérie na Slovensku. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme. V tento deň múzeá a galérie po celom Slovensku nielenže otvoria svoje brány pre návštevníkov do neskorých večerných hodín, ale pripravia aj špeciálne programy a zaujímavé podujatia. Okrem prehliadky aktuálnych expozícií a výstav inštitúcií v netradičných nočných hodinách, múzeá a galérie umožnia návštevníkom nahliadnuť do depozitárov, pripravia ukážky reštaurovania, nočné prehliadky, besedy na zaujímavé témy, koncerty, autorské sprevádzania výstavami a mnoho ďalších podujatí.

 

blog comments powered by Disqus