portál o slovenskom dizajne
Uzávierka súťaže
30 Jun 2014
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

STANISLAV LIBENSKY AWARD 2014 | VÝZVA

Pražská galérie českého skla vyhlasuje cenu STANISLAV LIBENSKY AWARD 2014!

Súťaž je určená mladým umelcom z celého sveta, čerstvým absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia, ktorý  vo svojej záverečnej práci použijú sklo. 

Vyplnený online registračný formulár s priloženou fotografiou prihlasovaného diela, profesní životopis a anotáciu diela v češtine a angličtine musia byť odoslané najneskôr do 30. júna 2014 do polnoci.

 Porota v druhej polovici júla 2014 vyberie zo všetkých prihlásených užší výber kandidátov a ich diela budú vystavené v galérii Art Salon S v Tančícím domě od 19.9 – 14. 12. 2014. 

 Hlavnou cenou je trojtýždenný pobyt v sklárskej škole Pilchuck Glass School v USA. Víťaz tak bude mať jedinečnú možnosť tvoriť na mezinárodnom poli, stretnúť sa so zahraničnými kolegami a nazbierať cenné skúsenosti pre svoju prax.

Viac informácií ako aj online registračný formulár sú na www.libenskyaward.com alebo www.facebook.com/StanislavLibenskyAwardblog comments powered by Disqus