portál o slovenskom dizajne
začiatok
05 Sep 2014
koniec
07 Sep 2014
čas
15:00
kde
galéria PHOTOPORT
Pražská 11
Bratislava
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

festival SELF-2014

NIE SME TU SAMI

„O časopisoch, ktoré menia spoločnosť“

Self–2014 je ďalším ročníkom festivalu o grafickom dizajne a vizuálnej komunikácii. Tento rok sa festival predstaví vo svojej rozšírenej podobe a počas troch dní uvedie pestrý program v podobe prednášok, prezentácii a workshopov pre široký okruh verejnosti, profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu (dizajn, fotografia, umenie, architektúra, médiá, atď.) i študentov. Festival je nástrojom ku konfrontácii domácej (slovenskej i českej) scény s aktuálnymi témami. Chce podporovať a mapovať angažovaný prístup v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie.

Kurátorky festivalu SELF-2014, dizajnérky Ľubica Segečová, Eva Kašáková a teoretička Mária Rišková pripravili kombináciu odborného a popularizačného programu.

V minulých ročníkoch otvoril festival SELF témy ako self-publishing, nezávislé šírenie a distribúcia informácií a nová publicistika. Tento rok na tieto témy organizátorky nadviažu v programe prednášok o avantgardných časopisoch 20. a 21. storočia, v ktorom predstavia vybrané slovenské a české časopisy a ich vplyv na spoločnosť – Nová Bratislava, Žijeme, Mladá tvorba, Živel, 34 revue, samizdatové časopisy Kontakt, Fragment K, a iné. Online médiá, ktoré v istom zmysle pokračujú v misii avantgardných časopisov, bude zastupovať prvý profesionálny internetový časopis na Slovensku inZine a komunitný server Kyberia.sk. Okrem diskusií po prezentáciách sa návštevníci budú môcť aktívne zapojiť do workshopov – Ideo-workshop (o tom, ako definovať a šíriť vlastnú ideológiu) a technologická dielňa práce s japonskou tlačiarenskou technológiou Risograph. Počas celého festivalu bude v priestoroch galérie Photoport inštalovaná výstava Čitáreň, ktorá prinesie možnosť oboznámiť sa s časopismi „naživo“.

V piatok večer uvedie festival film o vplyve časopisu Elle na postavenie žien v spoločnosti – Et Elle Crea La Femme – Histories d'Elle.

Sprievodným programom bude party venovaná hudbe dvoch najmladších časopisov - českého Živlu a slovenského časopisu 34 revue. Program obohatia stánky partnerov, medzi ktorými je Slovart, 82 bøok&design shõp, Apart Label, KudlaWerkstatt a ďalší.

 

SELF-2014 sa koná v priestoroch galérie PHOTOPORT a v susediacich industriálnych priestoroch na Pražskej ulici 11 v Bratislave počas víkendu 5. – 7. septembra 2014.

Hlavným organizátorom festivalu je združenie trivjednom, v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu SCD, galériou PHOTOPORT a s podporou Arctic Paper / Europapier, Nadácie Intenda, Nadácie Tatrabanky, Českého centra Bratislava, Vydavateľstva Slovart, Francúzskeho inštitútu Bratislava a ďalších. Po skončení festivalu vydajú organizátorky špecializovanú publikáciu venovanú témam festivalu – pôsobeniu progresívnych časopisov na spoločnosť.

 

PROGRAM FESTIVALU SELF-2014:

piatok, 5. 9. 2014

15.00 – 19.00

Riso-workshop

dielňa práce s Risographom (japonská tlačiarenská technológia)

vedú: Soybot (www.soybot.org)

(pre dopredu prihlásených účastníkov)

 

16.00 – 19.00

Ideo-workshop

workshop o tom, ako formulovať a šíriť vlastnú utópiu

vedú: Braňo Matis, Michal Havran

(pre dopredu prihlásených účastníkov)

 

20.00

otvorenie festivalu

Ľubica Segečová, Eva Kašáková, Mária Rišková, kurátorky festivalu

 

projekcia filmu

Et Elle Crea La Femme – Histories d'Elle

O vzniku a vplyve časopisu Elle na postavenie žien v spoločnosti.

Réžia: David Teboul, 2006, Fracúzsko

 

 

sobota, 6. 9. 2014

počas celého dňa:

výstava Čitáreň

stánky: Slovart, 82 bøok&design shõp, Apart Label, KudlaWerkstatt a ďalší

 

10.00 – 14.00

Riso-workshop

vedú: Soybot (www.soybot.org)

(pre dopredu prihlásených účastníkov)

 

Ideo-workshop

vedú: Braňo Matis, Michal Havran

(pre dopredu prihlásených účastníkov)

 

14.00

O časopisoch, ktoré menia spoločnosť 1

úvod k sérii prednášok SELF–2014

Mária Rišková, kurátorka festivalu (Slovenské múzeum dizajnu SCD)

 

14.15

Doba Novej Bratislavy (1931 – 1932), SK

PhDr. Vlasta Jaksicsová, PhD., Historický ústav SAV

Klára Prešnajderová, Katedra germanistiky, FiF UK / Slovenské múzeum dizajnu SCD

 

15.30

Žijeme, CZ

PhDr. Jan Rous, Katedra dějin umění a estetiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

16.30 – 16.45

prestávka

 

16.45

Mladá tvorba (1956 – 1970), SK

Peter Darovec, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FF UK

 

17.30

Samizdatová literatúra 70. a 80. rokov 20. storočia – časopisy Kontakt, K a Fragment K

Lucia Čarná

18.15

Tlačená avantgarda online

Dušan Barok

 

 

20.00

Živel party

Djs: Bisley, Ricky Fitz

 

 

nedeľa, 7. 9. 2014

počas celého dňa:

výstava Čitáreň

stánky: Slovart, 82 bøok&design shõp, Soybot, Apart Label a ďalší

 

10.00 – 14.00

Ideo-workshop

vedú: Braňo Matis, Michal Havran

(pre dopredu prihlásených účastníkov)

 

14.00

O časopisoch (a online médiách), ktoré menia spoločnosť 2

otvorenie druhej časti série prednášok SELF–2014

Patrik Garaj, publicista (časopis Trend)

 

14.15

Živel, CZ

tím časopisu Živel

 

15.15

34, SK

tím 34 (Slavo Krekovič, Oliver Rehák, Zuzana Duchová, Barbora Šedivá, Dušan Barok, Marek Kianička, Braňo Matis)

 

16.00 – 16.15

prestávka

 

16.15

inZine, 5D, SK

Elena Akácsová, redaktorka (.týždeň)

 

17.00

Kyberia.sk

Daniel Hromada, zakladateľ komunitného servera Kyberia.sk

 

17.45

„Dobrá krajina, ktorá nikde neleží“ – prezentácia festivalových workshopov Ideo a Riso

zatvorenie festivalu

 

 

Kontakt:

festival@self-x.sk

www.self-x.sk

https://www.facebook.com/pages/SELF/229530853828657

 

Vstupné na festival + registrácia na workshopy:

http://self-x.sk/vstupenky

http://self-x.sk/workshopy

blog comments powered by Disqus