portál o slovenskom dizajne
kedy
15 Oct 2014
čas
19:00
kde
Connect Atelér
Páričkova 18 - Cvernovka
Bratislava
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

SINGULARch / FALA ATELIER (Pt.)

Čerstvé Ovocie n.o. v spolupráci s Archtung opäť po roku prichádza s podujatím Singularch,  prednáškou z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúcej aj do medziodborových sfér. Tentoraz s portugalským ateliérom FALA.

Čerstvé Ovocie n.o. v spolupráci s Archtung opäť po roku prichádza s podujatím Singularch,  prednáškou z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúcej aj do medziodborových sfér. 

V októbrový večer predstaví tvorbu ďalší mladý architektonický ateliér. Tentokrát do Bratislavy zavíta Fala Atelier z portugalského Porta. Prednáška sa bude konať v stredu 15.10. o 19:00 v priestoroch bratislavskej Cvernovky v Ateliéri Connect.  Prednáška bude spojená s výstavou tvorby architektov a potrvá do 19.10.2014. Vstup je voľný. 

Fala je architektonické štúdio založené v Porte Filipeom Magalhães a Anou Luisa Soares.  Po skúsenostiach zo zahrničných stáží a práce v prestížnych štúdiách sa zrodila Fala. Fala experimentuje, overuje a vo svejej tvorbe skúša nové princípy.

Filipe Magalhaes (Porto 1987) študoval architektúru na Fakulte architektúry v Porte a v slovinskej Ľubľane. Napísal prácu "between the abstrack and figuratve" (medzi abstraktným a figuratívnym) . Pracoval s Harrym Gugger v Bazileji, v Sanaa a SOU Fujimoto  v Tokiu.

Ana Luisa Soares (Porto 1988) študovala architektúru na Fakulte architektúry v Porte a na Tokijskej univerzite. Napísala prácu "the matter of ideas" (podstata nápadu). pracoval s Harrym Gugger v Bazileji a u Toyo Ito v Tokiu.

WEB: http://www.falaatelier.com/

FACEBOOK EVENT: https://www.facebook.com/events/384788305002627/

SINGULARch

Projekt SINGULARch je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc však aj do medziodborových sfér. Cieľom je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, ale aj psychologickej a sociologickej pohľadom mladých architektov. Hlavným zámerom projektu je prínos nových, ale aj osvedčených a účinných postupov zo sveta  a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom nielen pre odbornú verejnosť, ale aj vzdelávaním pre každého. Taktiež prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu a motivácie.

2012:
Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam) 
Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel) 

2013:
RAUM (Nantes,FR)

Organizuje Čerstvé Ovocie, n.o.
V spolupráci s Archtung
Projekt vznikol za podpory Ministerstva kultúry SR.

Čerstvé Ovocie
www.cerstveovocie.sk
www.facebook.com/cerstveovocie

blog comments powered by Disqus