portál o slovenskom dizajne
uzávierka súťaže
25 Nov 2014
kde
Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 P. O. Box 131 814 99
Bratislava
napísal/a
sharuj googli
likuj

Súťaž / Nový vizuálny štýl vinárstva Poľnohospodárskeho družstva v Čachticiach

Poľnohospodárske družstvo Čachtice v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu vyhlasuje súťaž na návrh na obchodné meno, logo a vizuálny štýl vinárstva Poľnohospodárskeho družstva v Čachticiach.

Vizuálny štýl bude súčasťou vybudovania novej technológie výroby vína a jeho uvedenia na trh.
Súťaž je verejná, anonymná, medzinárodná, otvorená pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu a grafické štúdiá.

Cieľom súťaže je navrhnúť nové obchodné meno, logo a vizuálny štýl, ktoré budú využívané pri komunikácii so zákazníkmi a propagácii aktivít vinárstva Poľnohospodárskeho družstva v Čachticiach.
Súťaž je dvojkolová. 
Z doručených prác porota vyberie v prvom kole maximálne desať návrhov, ktoré postúpia do druhého kola. Autori týchto návrhov budú odmenení honorárom vo výške 100,- €, postúpia do druhého kola a obdržia špecifikáciu a spresnenie zadania druhého kola.

Z návrhov dodaných do II. kola súťaže odporučí odborná porota 3 najlepšie, z ktorých vyhlasovateľ vyberie víťaza.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný.
Ceny 
I. miesto 1750 €
II. miesto – 1250 €
III. miesto 1000 € 
Uzávierka prvého kola (prihlášky + návrhy)
25.11. 2014
Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na adrese: 
Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 814 99 Bratislava, 
resp na www.sdc.sk

Prihlášky do súťaže a súťažné návrhy v požadovanom rozsahu je potrebné odovzdať osobne alebo zaslať poštou do termínu uzávierky na adresu:
Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 P. O. Box 131 814 99 Bratislava

blog comments powered by Disqus