portál o slovenskom dizajne
začiatok
16 Jan 2015
čas
18:00
kde
C.A.I.S. architekti
Havanská 1087/3a
Praha 7
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Urbánne organizácie

Identifikácia premenlivých vlastností mesta, hľadanie nových spôsobov ich mapovania a interpretácia  grafických notácií do priestorových štruktúr, predstavuje hlavné zámery výstavného projektu s názvom Urbánne organizácie. Projekt je koncipovaný na rozhraní umenia, nových technológií a urbánneho výskumu. 

Fyzický model sa stáva “nástrojom“, prostredníctvom ktorého je možné hlbšie pochopiť problematiku rozvoja súčasných miest. Súčasťou inštalácie je videoprojekcia, ktorá je  tématicky rozdelená do dvoch častí. Hlavnou témou prvej časti je rozvoj urbánnej štruktúry Rotterdamu vo vzťahu k špecifickým podmienkám prístavneho priestoru z pohľadu autorských grafických notácií. Druhá časť  videoprojekcie je  dokumentáciou procesu výroby 3D modelu použitím cnc technológií.

Navštevníci inštalácie môžu testovať model, vytvárať nové zhluky zoskupení a priestorových vzťahov a týmto spôsobom  uvažovať o tákých urbánnych procesoch, akými sú napr. reorganizácia, emergencia a pod.

Prezentácia projektu sa uskutoční  16.1.2015 o 18:00 vo výstavnom priestore: C.A.I.S.architekti, Havanská 1087/3a, Praha 7.

Projekt podporila Nadácia Intenda v programe: Podporujeme súčasné umenie.

 

blog comments powered by Disqus