portál o slovenskom dizajne
začiatok
13 Jan 2015
koniec
09 Feb 2015
kde
Trenčín
Mierove námestie 46
Trenčín
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Súťaž logotyp Trenčianskeho múzea

Trenčianske múzeum sa rozhodlo vyhlásiť súťaž na vytvorenie nového loga. Súťaž bude prebiehať od 13.1. do 9.2.2015. Vyhlásenie výsledkov by malo prebehnúť 16.2.2015.

Zámerom súťaže o vytvorenie nového logotypu je sledovanie moderných trendov v oblasti prezentácie a komunikácie. Súčasné logo týmto požiadavkám nevyhovuje.

Logo je dôležitým prvkom budovania značky a identity inštitúcie. Je základom pre jednotnú prezentáciu  a jednotný vizuálny štýl. Inštitúcia sa tak jednoznačne odlišuje od ostatných organizácií s podobným zameraním, identifikuje sa a umožňuje jednoduchú komunikáciu s okolím, so svojím zákazníkom.

Trenčianske múzeum v Trenčíne chce budovať nový vizuál, silnú značku, ktorá bude jednoducho identifikovateľná, ľahko zapamätateľná, originálna, nápaditá, bude zosobňovať hodnoty, ktoré múzeum musí plniť. Bude však súčasne pôsobiť dynamicky, moderne a profesionálne tak, aby sa dalo využiť vo všetkých prezentačných formách.

Logo bude reprezentovať inštitúciu v oblasti kultúrnych, odborných, popularizačných a prezentačných činností a v oblasti partnerských a obchodných vzťahov. Súčasne by malo zrozumiteľne vyjadrovať charakter múzea.   

Do verejnej súťaže sa môže prihlásiť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. Bližšie informácie o súťaži môžete získať na stránkach Trenčianskeho múzea.

blog comments powered by Disqus