portál o slovenskom dizajne
Uzávierka súťaže
02 Mar 2015
Slávnostné odovzdanie ocenení
29 May 2015
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Národná cena za produktový dizajn 2015 | VÝZVA

Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR dvanásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za produktový dizajn 2015. Po prvýkrát v histórii súťaže sa organizátori rozhodli organizovať súťaž každý rok a hodnotiť striedavo samostatne produktový a komunikačný dizajn. NCD 2015 je v tomto zmysle zameraná na profesionálny a študentský produktový dizajn.

12. ročník súťaže je vyhlásený v súlade s pozmeneným štatútom a inovovanými súťažnými podmienkami. Pre súťažiacich pribudla nová kategória - Experimentálny produktový dizajn, do ktorej sa môžu prihlásiť profesionáli aj študenti.

Zmena sa týka aj vyhodnotenia súťaže - prihlásené dizajny posúdi len 5 členná porota s medzinárodným zastúpením. Súťažiaci môžu získať aj viac ocenení. Porota udelí Národnú cenu 2015 v kategórii profesionálny produktový dizajn, Národnú cenu 2015 v kategórii experimentálny produktový dizajn a 2 Ceny za dizajn pre profesionálov.

Okrem toho bude už tradične udelená Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za študentskú prácu v oblasti produktového dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva Slovenskej republiky je určená výrobcovi, ktorý uplatňuje dizajnvo svojej stratégii a Zvláštna cena ministra kultúry Slovenskej republiky osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu.

Tak ako v predchádzajúcom roku bude udelená aj Cena internetového hlasovania, Cena novinárov, Cena poroty a pribudne Cena za trvalo udržateľný dizajn.

Súťažné kategórie:
Profesionálny produktový dizajn - výrobok alebo zariadenie vyrábané sériovo, bez ohľadu na veľkosť série, produkt s novým súčasným dizajnom vyrobený remeselným spôsobom v malej sérii:
- nábytok pre interiér a exteriér,
- interiérové doplnky (sklo, keramika, svietidlá, stolovacie prvky),
- stroje, zariadenia, prístroje, náradie, zdravotnícka technika, biela a čierna technika,
- transport dizajn,
- textilný a odevný dizajn, obuv, doplnky, šperk,
- športové potreby, hračky, didaktické pomôcky, hobby,
- obaly s dôrazom na konštrukciu a materiál

Študentský produktový dizajn - semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce z oblasti produktového dizajnu, ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v SR alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí. Predmetná špecifikácia je zhodná s profesionálnym produktovým dizajnom

Experimentálny produktový dizajn - výsledok vlastnej iniciatívy autorov, profesionálov alebo študentov (bez objednávky) - študijné a výskumné projekty, inovatívne dizajnové koncepty

Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 2. marca 2013.

blog comments powered by Disqus