portál o slovenskom dizajne
začiatok
11 Nov 2015
čas
16:30
kde
VŠVU, Bratislava
Hviezdoslavovo nám. č. 18
Bratislava
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

STO SLOV cyklus medziodborových seminárov

Srdečne Vás pozývame na druhý medziodborový seminár STO SLOV, ktorý sa uskutoční v stredu 11. novembra 2015 o 16.30 na VŠVU, Hviezdoslavovo nám. č. 18 v Bratislave, miestnosť č. 202
Prednášajúci:
Filip Horník: Spomienky na budúcnosť.
Marek Peťovský:Fenomén loftu vo filme.
Danica Pišteková:Medzi odevom a architektúrou. Paralely strihu a 9.štvorcového gridu.
Ivan Siláči:Zaži Lučenec. Architekti v meste.

Projekt „STO SLOV“ – cyklus medziodborových seminárov sa zameriava na vyhľadávanie a prepájanie odbornej verejnosti z oblasti dizajnu, architektúry, urbanizmu, scénografie, úžitkového remesla a iných relevantných aktérov.Cieľovou skupinou projektu „STO SLOV” sú doktorandi a mladí výskumníci z oblasti dizajnu, architektúry, urbanizmu, scénografie, úžitkového remesla a iných relevantných odborov s dôrazom na interdisciplinárny prístup a jeho rozvoj.Cyklus medziodborových seminárov je však určený aj vysokoškolským umeleckým, výskumným a pedagogickým pracovníkom ako i vysokoškolským a stredoškolským študentom a v neposlednom rade odbornej a širšej laickej verejnosti.

blog comments powered by Disqus