portál o slovenskom dizajne
Závierka súťaže
25 Mar 2016
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Mladý obal 2016

Témou 21. ročníka medzinárodnej súťaže obalového dizajnu Young Package je PACKAGE UNLIMITED: Obal nemusí skončiť v koši, nájdite mu ďalšiu funkciu!

Obalový dizajn má svoje špecifické miesto nielen v dizajne, marketingu a doprave, ale značnou mierou ovplyvňuje životné prostredie. Papierový odpad tvorí zhruba 25% z domového odpadu a nemožno ho recyklovať do nekonečna. Preto je téma taká, ktorá môže množstvo obalov v odpade zmenšiť a zároveň prinesie spotrebiteľom ďalšie využitie - PACKAGEUNLIMITED. Znížme podiel nerecyklovateľných obalov v odpade a poďme sa zamyslieť, ako vytvoriť obal na viac použití.

Navrhnite inovatívny obal a dokážte, že obal nemusí skončiť v koši. Vymyslite obal, ktorý po použití rozkvitne, špeciálne balenie na písacie potreby fungujúce ako klasické púzdro alebo obal, ktorý sa po rozbalení stane súčasťou produktu. Vytvorte nápaditý a premyslený obal na váš obľúbený produkt, ktorý bude po vybalení slúžiť na lepšiu manipuláciu s predmetom, alebo bude využitý ako dekorácia v interiéri. Objavte ďalšie možnosti využitia papierových materiálov. Stvorte graficky natoľko pútavý obal, ktorý len tak niekto nevyhodí. Vyhrajte sa s konštrukčným riešením a nájdite obalom ďalšiu funkciu!

Súťaž je určená študentom a mladým dizajnérom do 30 rokov veku. Young Package je rozdelená do dvoch kategórií: do prvej môžu svoje diela prihlasovať študenti vysokých a vyšších odborných škôl rovnako ako mladí dizajnéri do 30 rokov; druhá kategória je určená študentom stredných škôl. Na výhercu čaká odmena 75 000 CZK a jeden z nich bude po vyhlásení vybraný firmou Model Obaly na trojtýždňovú honorovanú stáž v jej inovačnom centre. Ostatní ocenení sa môžu tešiť na vecné ceny od partnerov súťaže. Aj v tomto roku bude udelená zvláštna cena CZECHDESIGNU a cena poroty.

Závierka súťaže je 25. marca 2016.

blog comments powered by Disqus