portál o slovenskom dizajne
uzávierka prihlasovania do súťaže
29 Feb 2016
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Prihláste sa do súťaže o najlepší komunikačný dizajn

Po prvýkrát v histórii bude súťaž venovaná výlučne hodnoteniu, oceňovaniu a propagácii rôznych oblastí komunikačného dizajnu. Súťaž Národná cena za komunikačný dizajn 2016 je určená grafickým dizajnérom, grafickým štúdiám, reklamným agentúram, klientom a študentom grafického dizajnu a príbuzných disciplín. O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách profesionálny, študentský a experimentálny komunikačný dizajn. 

Spektrum diel, ktoré je do 13. ročníka súťaže Národná cena za dizajn možné prihlásiť a ktoré sú chápané ako nástroje, procesy, výsledky, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie je naozaj široké. Od logotypov, korporátnych identít, komunikačných kampaní, cez tvorbu a použitie písma, knižný dizajn, ilustráciu v kontexte komunikačného dizajnu, multimediálny dizajn, vizuálnu komunikáciu v priestore až po rôzne experimentálne projekty.

Národná cena za dizajn má tento rok aj ďalšie novinky. Prihlasovanie prác je výlučne online, s čím súvisí aj nový prístup k hodnoteniu, ktoré bude dvojkolové. V 1. kole posúdi medzinárodná porota online zaslanú dokumentáciu, na základe ktorej vyberie na hodnotenie práce do 2. kola, kde určí víťazov.

Online prihlasovanie do súťaže bude možné na adrese www.scd.sk  do 29. 2. 2016.

Súťaž bude definitívne vyhodnotená v apríli 2016. Po ukončení práce poroty bude v priestoroch galérie Satelit a galérie v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach nainštalovaná výstava prác, ktoré na základe rozhodnutia poroty postúpili do druhého kola. Pôjde o prvú a doteraz najväčšiu prehliadku komunikačného dizajnu, čo však samozrejme závisí od počtu a kvality prihlásených prác. Výstava bude sprístupnená odbornej a širokej verejnosti ešte pred vyhlásením výsledkov od 27. 4. 2016.

Svojho favorita si budú môcť vďaka Cene verejnosti vybrať aj návštevníci výstavy a cenu udelia aj zástupcovia médií.

Všetky ceny budú odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov 27. mája 2016.

Organizátori plánujú pozvať na slávnostné odovzdávanie cien niekoľko významných hostí, o ktorých účasti budeme včas informovať.

K výstave NCD 2016 bude vydaný katalóg, a víťazi budú prestavení v časopise Designum 2/2016.

Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese www.scd.sk

blog comments powered by Disqus