portál o slovenskom dizajne
začiatok
05 Sep 2016
koniec
10 Sep 2016
kde
Bratislava
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Festival SELF tento rok v podobe letnej školy

SELF–2016 je piaty ročník nezávislého festivalu grafického dizajnu a vizuálnej kultúry, ktorý sa už tradične odohráva každý rok v inej podobe – či už sú to prednášky, diskusia alebo exkurzia. Tento ročník to bude letná škola s medzinárodným zložením. Počas piatich dní povedie päť profesionálov jednodňové workshopy na témy, ktorými sa sami lektori dlhodobo zaoberajú vo svojej práci - identita (Oliver Klimpel/DE), krása (Marieke Berghuis/NL), typo (Jan Čumlivski/CZ), metódy (Juraj Sukop/SK) a zeitgeist (Bardhi Hality/XK,NL).

SELF–school nie je len pre grafických dizajnérov. Je určená pre každého, kto pracuje s vizuálnym obsahom (vizuálni umelci či architekti), profesionálom aj študentom.

 

Zámerom SELF–school nie je pracovať na konkrétnom dizajnérskom zadaní. Je o prehlbovaní znalostí a vyjasňovaní postojov pomocou rešeršov, diskusií a zbierania informácií. Výstup bude zaznamenaný v publikácii, resp. “skriptách”, ktoré zhrnú poznatky z 5 workshopov všetkých uchádzačov.

 

“SELF–school je autodidaktická pomôcka.”

 

SELF–2016 je experiment v oblasti vzdelávania vo vizuálnej kultúre a grafickom dizajne.

 

Kapacita workshopov je limitovaná na 15 uchádzačov. Účastnícky poplatok je 150 €. V prípade záujmu o účasť na SELF–school pošlite svoje krátke CV a portfólio do 20. augusta na curators@self-x.sk

 

Festival zastrešuje občianske združenie trivjednom.

Organizátorky sú Ľubica Segečová a Eva Kašáková. 

 

www.self-x.sk

 

Finančná podpora

Fond na podporu umenia

 

blog comments powered by Disqus