portál o slovenskom dizajne
začiatok
12 May 2011
koniec
26 Jun 2011
Vernisáž
08 Jun 2011 18:00
Komentovaná prehliadka
14 May 2011 21:00
kde
SATELIT
Dobrovičova 3
Bratislava
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

FOLK DIZAJN

Slovenské centrum dizajnu umožnilo študentom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Monike Hanečkovej, Ľubici umeníkovej, Janovi Michaliskovi a Jánovi Turzovi  predstaviť svoje  „čerstvé“ magisterské diplomové práce na výstave Folk dizajn. 

Ide o autorov, ktorí hľadajú inšpiráciu v minulosti a spracúvajú ju do aktuálnych súčasných podôb. Napriek odlišnostiam sa vo vystavených prácach objavujú určité spoločné východiská, ako je ľudová či národná „ozdobnosť“. Dekór je výrazným prvkom artefaktov hmotnej kultúry a zdrojom podnetov pre autorov. Každý z nich ich využíva rôznym spôsobom, či už v podobe šperku, textilného dezénu (využitého v odevnom dizajne) alebo interiérového prvku. Pôvodné uplatnenie ľudového až insitného ornamentu na plotoch sa v podaní Jána Turza stáva výraznou črtou interiérového predelového prvku – dverí. Predovšetkým farebnosť krojových čepcov inšpirovala Moniku Hanečkovú, ktorá ju uplatnila pri šperku – prsteňoch. Ornament modifikovala do súčasnej podoby na textile Ľubica Humeníková, ktorá prepojila symboly súčasnej doby a ľudovej kultúry. Na minulosť, i keď nie až tak zameranú na ľudový dekór, v porovnaní s predošlými autormi, nadviazal Jan Michalisko, ktorý dal legendárnej stavebnici Merkur novú formu v podaní šperku. Pretransformovaním princípu a jednotlivých častí hry nadobudol šperk variabilnosť a hravosť.  

Monika Hanečková (1986) 
Finalistka súťažnej prehliadky Preziosa Young contemporary jewellery v Taliansku a držiteľka uznania v súťaži Kruhy na vode 2010 sa venuje predovšetkým voľnej tvorbe a šperku. Absolvovala stáž v Nemecku. Jej práce boli  predstavené doma aj v zahraničí (Nemecko, Taliansko). 

Ľubica Humeníková (1984) 
Držiteľka druhého miesta Merid Prize Wall 2010 (Nemecko) vyniká ako textilná dizajnérka. Absolvovala zahraničnú stáž v Slovinsku. Okrem prehliadok na Slovensku a v Čechách, boli jej práce vystavené aj v Poľsku, Slovinsku, Nemecku a Anglicku. 

Jan Michalisko (1985) 
Autor sa od začiatku svojich štúdií zameriava na spracovanie kovu, zlata, striebra a drahých kameňov. Svoje zaujatie rozvinul v stvárnení šperku. Absolvoval zahraničnú stáž v Nemecku. Okrem Slovenska a Čiech boli jeho práce vystavené aj na výstave vo Viedni, Mníchove a Frankfurte. V roku 2008 získal hlavnú cenu v súťaži Pocta príboru. 

Ján Turzo (1978) 
Autor sa venuje predovšetkým priemyselnému dizajnu. V roku 2007 a 2009 získal uznanie v Národnej cene za dizajn. Bol ocenený cenou firmy  Plastipak za inovatívny dizajn v roku 
2007 a cenou grémia Ferony v roku 2008. Zúčastnil sa výstav na Slovensku, v Čechách (Praha – výstava Play v Mánes, Design match, Designblok), ale aj výstavy EXPO vo Švédsku a Design exchange vo Viedni. 

blog comments powered by Disqus