portál o slovenskom dizajne
začiatok
06 Dec 2013
koniec
31 Dec 2013
Vernisáž
10 Dec 2013 17:00
kde
ČVUT Fakulta architektury
Thákurova 9
Praha 6
link
napísal/a
sharuj googli
likuj

Interpretácia architektonických záznamov

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava a ČVUT- Fakulta architektury, Praha Vás srdečne pozývajú na výstavu: Valéria  Gašparová:
Interpretácia architektonických záznamov

Kurátor výstavy:

Prof. Imrich Vaško

Lineárny proces navrhovania je overovaný  prostredníctvom skíc. Skice sú nástrojom pre konceptualizáciu, skúmanie zmien a dynamických procesov vo vybranom území. Nelineárne procesy navrhovania sú spojené s navrhovaním v reálnom čase, kde výstupy dynamických dejov nie sú dopredu predvídateľné.

Obsahom projektu je autorský výstavný projekt s názvom: Interpretácia architektonických záznamov. Projekt je prezentáciou dizertačnej práce, vytvorenej v  Laboratóriu architektúry Prof. Imricha Vaška na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. (2011 – 2013).

Autorský výstavný projekt je kombináciou troch médií:

Digitálne tlače
Séria digitálnych tlačí zobrazuje spôsoby zaznamenávania procesov  v urbánnom kontexte.

Kresby
Kresby sú nástrojom zobrazovania aj konceptualiácie - skúmaním zmien a dynamických dejov pri mapovaní  existujúcich situácii, ich posudzovaní aj pri samotnom navrhovaní architektúry. Sú zobrazením – identifikáciou odlišných procesov odohrávajúcich sa v rámci skúmaného územia. Tieto kresby sa vyznačujú odlišným vzťahom k času, z istého uhľa pohľadu sú osciláciou medzi záznamom procesu a návrhom - predikciou možných procesov. Predstavujú zastavený, statický a predvídaný opis určitých situácii, správaní a dynamických dejov, ktoré je možno v ďalšej fáze návrhového procesu rozvinúť prostredníctvom virtuálnych médií.

Video
Digitálny záznam odohrávajúcich sa  urbánnych  procesov a zmien v časom intervale 2010-2013 je vytvorený  metódou agentovo-orientovaného modelovania vo vybranej časti Petržalky.

Projekt bol spolufinancovaný z dotačného systému  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

blog comments powered by Disqus