portál o slovenskom dizajne
festival SELF
pridané
20 Sep 2012
napísal/a
link
sharuj googli
likuj

festival SELF

Festival SELF zameraný na prezentáciu a podporu profesionálnych autorských a nezávislých projektov v kreatívnych oblastiach ako dizajn, komunikácia, architektúra, médiá sa uskutočnil 7.-9.septembra 2012.

SELF je festival o ľuďoch, ktorým netreba hovoriť, čo majú robiť!

Prvý ročník festivalu v roku 2012 mal podtému „vlastným nákladom“, ktorá odkazuje na aktivity v oblasti grafického a komunikačného dizajnu, novú publicistiku (so zameraním na dizajn) a nezávislé vydavateľské aktivity. Prezentované boli nielen najvýraznejšie projekty posledných rokov v oblasti tzv. self­publishingu, DIY vydávania, ale aj subdisciplíny, ktoré s témou súvisia (typografia a tvorba písma, technológia výroby tlačenej pub­likácie, elektronické médiá/multi­médiá a publikovanie).

blog comments powered by Disqus