portál o slovenskom dizajne

ABSOLUT ELEMENTS 2008

ABSOLUT ELEMENTS 2008

Študenti pozor! Od marca 2008 začína 2. ročník súťaže ABSOLUT ELEMENTS 2008. Tento unikátny projekt je určený pre mladých slovenských umelcov vybraných vysokých škôl a študijných odborov.

Zúčastniť sa môžu študenti: Drevárska fakulta TU, Zvolen, študijný odbor - design nábytku/interiérový design. Fakulta umení TU, Košice, študijný odbor – design/voľné výtvarné umenie/architektúra. Fakulta architektúry STU, Bratislava, študijný odbor - design výrobkov/interiérový design. Fakulta výtvarných umení AU, Banská Bystrica všetky odbory. VŠVU, Bratislava, všetky odbory. 


Predmetom súťaže je vytvorenie mobilného objektu/ objektov, ktoré by inštaláciou v bežnom bare vytvorili moderný image interiér s design prvkami značky ABSOLUT . Tento objekt/objekty môže, ale i nemusí byť pre barovú prevádzku plne funkčný, vhodná je aj dekoratívna zložka. 

Každý poslucháč vyššie uvedených škôl má možnosť prihlásiť sa do ABSOLUT ELEMENTS a predložiť svoju víziu barového prvku, ktorý vyjadruje základné idey ABSOLUT - jednoduchosť, čistota, dokonalosť. Odborná porota vyberie desiatich finalistov, ktorý svoj návrh zrealizujú a z vytvorených diel vzídu traja absolútni finalisti. Títo úspešní mladí umelci získajú cenu 33 tisíc na podporu svojej ďalšej tvorby. Objekty/diela budú slovenskej verejnosti predstavené v baroch po celom Slovensku. Na záver bude expozícia inštalovaná v Tatranskej galérii v Poprade. 

Viac info na: www.absolutelements.sk

Briefing k projektu sa uskutoční 13.3. 2008 o 14:30 v bratislavskom podniku Verne na Hviezdoslavovom nám.

blog comments powered by Disqus