portál o slovenskom dizajne

DESIGNBY.slovakia je

  • komplexná platforma zameraná na rozvoj dizajnérskej profesie a podporu študentov a profesionálov v oblasti dizajnu na Slovensku
  • prehľadne členený web-portál, rozdelený do niekoľkých kategórií
  • partnerom pri organizovaní workshopov, prednášok, výstav, súťaží a pri otváraní diskusie o poslaní a zmysle dizajnu
  • aktívnou pomôckou v procese tvorby a aplikovania dizajnu do bežného života

Našim cieľom je udržať hodnotu a význam dizajnu; a stať sa prostredníkom v komunikácii medzi dizajnérom a klientom. Ambíciou je obsiahnuť a sprehľadniť všetky potrebné informácie týkajúce sa dizajnu na jednom mieste, ako pre dizajnéra tak aj pre laickú verejnosť. Snažíme sa poukázať na dôležitosť kvalitného dizajnérskeho vzdelávania.

NÁJDEŠ U NÁS

  • priestor pre propagáciu a nadväzovanie kontaktov dizajnéra s potenciálnym výrobcom/klientom, či naopak
  • galériu dizajnov a adresár portfólií
  • prehľadný kalendár a informácie o dianí v dizajne
  • reportáže, rozhovory, fotoreporty, informácie o technológiách, know-how, či histórii dizajnu
  • videá a ponuky práce
  • Využi NÁŠ priestor pre TVOJU prezentáciu. Už pri pridaní jedného dizajnu sa Ti vytvorí portfólio, ktorému môžeš priradiť svoju adresu: tvojaznacka.designby.sk - COMING SOON.