portál o slovenskom dizajne
DIZAJN EXTERIÉRU
pridané
28 Feb 2013
napísal/a
info
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach je stredná odborná škola poskytujúca ďalší stupeň vzdelávania pre absolventov 9.ročníka základných škôl. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok a dobrý prospech.
Štúdium zamerané na dizajn, grafiku, fotografiu, scénografiu, animovanú tvorbu a reštaurátorstvo je štvorročné a končí maturitnou skúškou. Popri všeobecnom a odbornom vzdelávaní škola realizuje krajinárske kurzy, súvislú odbornú prax, ročníkové projekty a viacero p...
web
sharuj googli
likuj

DIZAJN EXTERIÉRU

Nový študijný odbor v ponuke Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. 4-ročný študijný odbor je určený žiakom, ktorí sa zaujímajú o dizajn a trendy v záhradnej architektúre. Pripravili sme atraktívny odbor, ktorý v experimente otvárame už 1.9.2013.

Absolvent odboru DIZAJN EXTERIÉRU vie spracovať dizajnérsky návrh exteriéru v súvislosti s poznaním technickej dokumentácie realizácie verejných priestranstiev a zelene. Ovláda základy botaniky, pedológie, funkcie drevín, typy a schémy výsadby kvetín. Obsah učiva sa zameriava na plánovanie záhrady a stavebných prvkov prostredníctvom najmodernejších technológií (3D modelovanie a CAD systémy). V predmete dizajnérska prax realizuje v rôznych materiáloch (drevo, kameň, hlina, kov) výtvarné objekty, určené do exteriérov. Navrhuje prvky záhradnej architektúry a úpravy vonkajšej fasády budov. Absolvent ako exteriérový dizajnér môže organizovať činnosti v organizáciách verejnej správy, pracovať v architektonických štúdiách, záhradníckych a sadovníckych firmách, projekčných kanceláriách i samostatne podnikať. Štúdium je 4 - ročné, určené pre absolventov základných škôl. Podmienkou prijatia je absolvovanie talentovej skúšky. Kritériá prijatia: http://www.suvke.sk/index.php/aktuality/128-kriteria-prijatia.

blog comments powered by Disqus