portál o slovenskom dizajne
Park(ing) Day  Bratislava 2011

O.Z. Archimera pripravilo 16.9.2011 prvý krát v Bratislave Parking Day, medzinárodnú iniciatívu premeny parkovacích miest v meste na verejný priestor. 

Build it smART 2011

Medzinárodný architektonický workshop s prednáškami
27.6. - 6.7.2011 Bratislava

i Saloni - Milan Design Week 2011

Najväšší veľtrh dizajnu i Saloni, ktorý tento rok trval od 12. do 17. apríla 2011 predstavuje nové trendy.