portál o slovenskom dizajne
autor
kategória
jewelry
web
pridané
10 Sep 2014
sharuj googli
likuj

Epi

Epi

Inšpirácia je všetko okolo mňa, všetko možné okolo na svete. Je potrebné vnímať podnety okolo a dávať ich do nových, aj nečakaných súvislostí. 

Vytvorila som sériu šperkov na telo pod názvom „Epi“, ktorý je odvodený od choroby epilepsie, dosť citlivá téma. Trpela ňou moja najbližšia osoba v živote a aj väčšina populácie na svete. Strach okolia je príčinou diskriminácie omnoho častejšie, ako samotný hendikep, ktorým ľudia s epilepsiou trpia. V šperkoch sa snažím, vyrovnať zážitkom zo života. Bojovať výrobkom k odstráneniu hanblivosti za diagnózu epilepsie, zároveň proti znevýhodneniu a poukázať na ľudí trpiacich epilepsiou, ktorú sa snažím dostať informatívne do podvedomia laickej  verejnosti, šperk a komunikácia.

     Inšpirácia celkového tvaru vychádza z nervovej sústavy v spojitosti s rastom a prírodou. Tak sa do ich podoby premietlo organické tvarovanie. Hľadanie harmónie, prahnutie po vnútornom súlade, čistote, pokoji a večnosti. Šperky kombinujú organické tvary v minimalizme. 

Dominantou celej série hmatiek, po zapnutí motorčeka, zabudovaného v tvare vyvolá pocit, zážitok, komunikáciu a zvuk brnenia, ktorý je obmedzený a má trvácnosť štyridsať minút. 

2014, materiál: polyuretán, motorček, lak

photo- Ondra Veselý - http://veselo.eu