portál o slovenskom dizajne
obalka

obalka je farebná obálka plná kultúrneho obsahu, ktorú si môžeš každý mesiac zobrať zadarmo domov na vybraných  miestach v Bratislave. Na jej obale nájdeš každý mesiac inú maľbu od šikovných slovenských maliarov, vnútri zas krásny plagát formátu A2, ktorý pre teba prichystal niekto z domácej ilustrátorskej a grafickej scény.

http://www.facebook.com/obalkabratislava