portál o slovenskom dizajne
Publikum.sk

Trienále plagátu Trnava 2015 je medzinárodná súťaž a výstava aktuálneho svetového plagátu. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku a jedno z najvýznamnejších vo svete. Podujatie sa koná od roku 1991 v trnavskej Galérii Jána Koniarka.

http://www.tpt.sk/