portál o slovenskom dizajne
Ing. Arch. Michal (Mio) Valúšek, PhD.

Dosiahnuté vzdelanie (vysokoškolské 3.stupňa):
1998 - 2002 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 12, 905 01 Senica

2002 - 2007 Bakalárske štúdium, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1

2007 - 2009 Inžinierske štúdium, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Odbor/špecializácia: Experimentálna architektúra

2010 - 2011 (September - január) - Stáž v ateliéri FLO(W): práca na programovaní živého inteligentného materiálu s názvom EMERGENT STRUCTURE pod vedením Miloša Floriána, Lukáša Kurillu a Marka Růžičku

2009 - 2012
Doktorandské štúdium, Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Doktorandská práca: CHAOTICKÉ ŠTRUKTÚRY – Skrytá logika emergentných systémov na platforme parametrického navrhovania architektúry

Pracovné skúsenosti:
2006 – 2007 Byte software s.r.o.
Pozícia: 2D, 3D grafik počítačových hier
Náplň práce: Modelovanie a texturovanie rôzneho zamerania a   druhu. Aktívne podieľanie sa na grafickom vývoji počítačových hier.

2007 Fortius (grafické štúdio)
Pozícia: 2D grafik
Náplň práce: Grafika a tvorba reklamnej grafiky, vizuálov, log, pozvaniek a pod.

2007 SPDe
Pozícia: 2D, 3D grafik
Náplň práce: Architektúra, 2D a 3D Grafické výstupy, tvorba animácií a architektonických prezentácií.

2009 MC2 - študentská televízia
Pozícia: 2D, 3D grafik
Náplň práce: Spolupráca v tejto študentskej televízií ako 3D grafik a tvorca animácií.

2007 - 2011 Fischer s.r.o.
Pozícia: architekt, grafik
Náplň práce: Architekt, grafik a tvorca animácií, video prezentácií a vizuálnych výstupov

2011 AKJ s.r.o.
Pozícia: kreatívny architekt
Náplň práce: Konceptuálny architekt, kreatívny grafik a tvorca prezentácií

2012  Effectivity Advertising Agency s.r.o.
Pozícia: kreatívny grafický dizajnér, 2D a 3D grafik
Náplň práce: Tvorba digitálnej i printovej reklamnej grafiky a kreatívnych vizuálnych konceptov.

2012-... Istropolitana Ogilvy
Pozícia: v súčasnosti tu pracujem ako Senior Art Director a Visual director pre VUB Banku
Náplň práce: Tvorba digitálnej i printovej reklamnej 2D a 3D grafiky, TV spotov, kampaní, videí, case movie, či profesionálnej retuše atd.

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach:
Architekt, softvérový architekt, konceptuálny architekt, vytváranie algoritmov v architektúre – využívanie algoritmického, resp. parametrického navrhovania v tvorbe architektúry. Bohaté znalosti v oblasti digitalizácie, optimalizácie a výroby fyzických 3D modelov pomocou rezacích (CNC-frézy, Rezacie plotre) a aditívnych CAM technológií (3D tlač – Rapid Prototyping, Laser Sintering, …). Počítačový grafik, digital freelancer, 2D a 3D grafik pri vývoji počítačových hier. Tvorba profesionálnych vizualizácií a animácií, virtuálnych prehliadok, reklamných kampaní, grafiky internetových stránok (reklamy, logá, brand & corporate identity, vizitky, plagáty, potlače na tričká, video dokumenty, filmové prezentácie atď. ...)

Súťaže:
Účastník - Celoslovenského kola záverečných bakal. prác.
Študentská súťaž: Revitalizácia železničného mostu TRENČÍN
Celosvetová súťaž: Zváracia technika FRONIUS
Školské kolo - cena profesora LACKA
Účastník - Celoslovenského kola o cenu prof. JOZEFA LACKA
Urb.-architektonická súťaž Castellum - nové centrum Rusoviec
Národná literárna súťaž - Moje mesto budúcnosti
Národná literárna súťaž - Kreativita-Architektúra-Identita

Ocenenia:
2006 3.miesto - Celosvetová súťaž:Zváracia technika FRONIUS
2008 1.miesto - Študentská súťaž: Revitalizácia železničného mostu TRENČÍN
2009 Cena dekana za prospech a vynikajúce výskedky počas celého štúdia
2010 2.miesto - Urbanisticko-architektonická súťaž Castellum - nové centrum Rusoviec
2010 3.miesto - Národná literárna súťaž - Moje mesto budúcnosti
2011 2.miesto - Národná literárna súťaž - Kreativita-Architektúra-Identita.
2012 Doktorand roka


Výstavy:
10.06. - 06.07.2008
CENTRUM ROZVOJA MESTA TRENČÍN - Výstava môjho projektu Revitalizácia železničného mostu v TRENČÍNE v rámci súťaže v tomto meste.

20.10. - 24.10.2008
FOYER - VESTIBUL FA STU BRATISLAVA - Výstava môjho projektu Revitalizácia železničného mostu v TRENČÍNE na FA STU v Bratislave.

22.3. - 26.3 2010
PARAMETRICIZMUS, PARAMETRICKÝ URBANIZMUS – Prednášajúci, odborný konzultant na workshope v Staničke Žilina.

23.6.2010 (8:00-16:00)
KONFERENCIA DIGITÁLNEJ ARCHITEKTÚRY 2010 - Prednášajúci a odborný konzultant na workshope v Staničke Žilina. Prezentovanie projektu PARAMETRICKÝ URBANIZMUS - Park na Bôriku.

3.7. - 1.8.2010 - „PRIESTORY UMENIA V ŠEDEJ ZÓNE“
Slovenská národná galéria 2. poschodie v Bratislave. Spolu s ďalšími 14 vystavenými projektmi sme sa snažili dokumentovať to, ako „napätie“ vyvolané daným prostredím, teda „šedou zónou“ mesta, môže podnietiť nové a komplexné architektonické riešenia. Táto výstava poskytovala prehľad experimentálnych spôsobov navrhovania vyvinutých na Fakulte architektúry vo Viedni a v Bratislave.

10.1. - 21.1.2011
Prezentácia môjho projektu s názvom EMERGENT STRUCTURE (revolučný živý naprogramovaný materiál) na ČVUT v Prahe v rámci prezentácií ateliérovej tvorby u Miloša Floriána (ATELIÉR FLO(W))

7.4. - 27.4.2011
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Olověný Dušan 2011 spojená s otvorením vernisáže výstavy, v ktorej bol nominovaný aj môj projekt EMERGENT STRUCTURE (Nová budova FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6)

16.6 - 17.6.2011
Prednáška a prezentácia mojich doterajších výsledkov doktorandského výskumu v rámci  Medzinárodného  vedeckovýskumného kolokvia študentov doktorandského štúdia - workshop 2011 Praha

Jazykové znalosti:
Nemecký jazyk - aktívne
Anglický jazyk - pokročilý

Počítačové znalosti:
3D max - expert
Rhinoceros – pokročilý
Grasshoper script – expert, navrhovanie pomocou algoritmov, parametrické navrhovanie
Adobe Photoshop – expert
Adobe After Effect – expert
Adobe Illustrator – poktočilý
Adobe InDesign – poktočilý
Adobe Audition - pokročilý
Corel Draw – pokročilý
Auto CAD – pokročilý
Internet (e-mail, www) – expert
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Ovládanie grafických programoch na platforme OS: Windows 8 a Apple Macintosh.
Plynulé práca na grafickom dotykovom tablete.

Vodičský preukaz:
sk.B

Vlastnosti a záujmy:
Kreativita, flexibilita a pružnosť, rýchlosť, pracovitosť, profesionalita v daných oboroch, komunikatívnosť a schopnosť myslieť koncepčne a pracovať v kolektíve. Architektúra, dizajn, grafický dizajn, brand & corporate identity, hardware a software, multimédia, pluginy a algoritmy využívané v návrhu architektúry, 3D tlač z akéhokoľvek materiálu, inovačné CAD a CAM technológie.

Digital art - 2D grafika (reklama)

Printová a digitálna reklamná grafika, vizuály, koncepty, kampane ...

Digital art - 2D grafika (wallpapers)

Diplomový projekt - Experimentálna Galéria TRANZIT

FILOZOFIA ŠTRBINY - ARCHITEKTÚRA ako ŠTRBINA vykúkajúca alebo naopak vnárajúca sa do prostredia zelene (GALÉRIA V PRIAMOM SPOJENÍM S PRÍRODOU) 

1. Vznik priehľadov a veľkej súvislej plochy zelene                       
2. Pešie ťahy vo viacerých úrovniach                       
3. Prvoradý – CHODEC, PARK
4. Potlačenie dopravy

ATELIÉR + GALÉRIA + PRÍRODA + RELAX
 
Ateliér: práca, priestor pre tvorbu, workshop, začiatok pri tvorbe
Galéria: život, ruch, prezentácie, oslava, párty, výstavy, prehliadky
Príroda: kľudné a čisté prostredie, zeleň, Zlaté Piesky
Relax: oddych, regenerácia, zotavenie, voda, šport

videá
Diplomovy projekt - Experimentalna Galeria a atelieri TRANZIT
Preddiplomový projekt - Architektonicko urbanistikcký koncept

Vizualizácie - Interiér v architektúre

Návrhy interiérov a vizuálizácie pre architektonické ateliéry, reklamné agentúry i freelance.

Vizualizácie - Exteriér v architektúre

Návrhy exteriérov a vizuálizácie pre architektonické ateliéry, reklamné agentúry i freelance.

ALGO-TEKTÚRA - Tekuté urbánne polia a kontinuálne sa vlniace figúry

Projekt prezentovaný na workshope v Žiline (mesto_Záhrada, mestský_park_2010, v dňoch 22.3 - 26.3.2010).

Ago-tektúra je produktom čitateľného inteligentného textu ako počítačová esej písaná ľudskou rukou vytvárajúca závery v priestore. Výpočtové procesy vnútri algoritmickej architektúry tak môžu poskytnúť náhľad na extrémnu zložitosť, zatiaľ čo ľudská myseľ je značne ohraničená kvantitatívnym a časovým obsiahnutím problému. Práve rýchlosť a prepojenosť procesov vnútri algoritmu umožňuje tieto hranice pokoriť. Nie náhoda alebo nehoda, ale počítačový kód schopný prostredníctvom architekta selektívne kontrolovať modifikovanie architektonického tvaroslovia v prostredí. Cieľom je potom riešiť, organizovať a skúmať architektonické problémy so zvýšenou vizuálnou a organizačnou zložitosťou vnútri procesov algoritmov.

Algoritmická architektúra - Polyboost skript: galerijná a pavilónová štruktúra

Experimentovanie na platfrome skriptovania v softvéri 3D max. Hľadanie tvaru (Form-Finding) štruktúry v architektúre.

Fyzické modely parametrických štruktúr

Prezentovanie reálnych 3D model vyrobených pomocou inovatívnych CAM technológií (3D tlač, CNC-fréza, Rezací ploter, ...)

Algoritmická architektúra - Grasshopper skript: morfujúca a fraktálna štruktúra

1. Morfovanie, resp. zmena tvaru štruktúry na základe počítačového skriptu (Grasshopper)
2. Fraktálna rekurzívna štruktúra fasády veže vetrov s chaotickou líniou stúpania

Digital art - Veža vetrov (Tornádo)

Veža vetrov so svojím veterným stĺpcom ako vzdušná architektúra. Špirálovito sa stáčajúca prírodná architektúra, prírodná veža vetrov. Vzdušné a labilné steny, ale zároveň vo svojej rýchlosti prúdenia a rotácie vetra, silné až odpudivé steny (vzdušná bariéra a steny veže vetrov).
Jednoduchý a prázdny priestor vnútri, ale bohatý vo svojej vonkajšej podobe a rôznorodý vo svojom obale a exteriéri.

Digital art - Rotácia a Greeble (Časticová kolekcia)

Experimentovanie s časticovým modelovaním pomocou techniky particels flow and systems.

Digital art - Guľky (Vírusová kolekcia)

Experimentovanie so štrukturálnym modelovaním vírusov, prachu a častíc.

Lowpoly modelovanie - Autá (Audi TT, Mazda, Mustang, iné veci ...)

LOW POLY modeling - modelovanie s minimálnym množstvom použitých polygónov v softvéri 3D max.

Highpoly modeling - Audi R8

HIGH POLY modeling - modelovanie s maximálnym množstvom použitých polygónov v softvéri 3D max.

Digital art - Alien Audio (Votrelec, Hyperpriestor, Jeden dotyk)

Realistický model votrelca pre hudobného producenta a značku Alien Audio.

3D modely - produkty

3D modely - produkty

Počitačové hry - 3D modelovanie a 2D textúrovanie

Lowpoly modelovanie a textúrovanie pomocou UVW unwrap maping.

Reklamné retuše

Profesionálne retušovanie fotografií a montáže.