portál o slovenskom dizajne
Mgr. art. Petra Fischerová

Most pre peších cez Dunaj

Leto 2007 - most pre peších (rozpon 300m) a cyklistov s viacerými cestami na výber, podľa rýchlosti - 2 bočné cesty pre peších, 1 stredná pre cyklistov.