portál o slovenskom dizajne
pridané
17 Feb 2008
napísal/a
posledné články
sharuj googli
likuj

Ako riešiť súťaže

Ako riešiť súťaže

V tomto článku sa možete dočítať ako vyhrávať súťaže.

Hlavné rozdiely medzi zákazkou a sútažou:
Možnosť konzultácie versus žiadna spätná väzba
Presne definovanie projektu versus širšie nadefinované zadanie

Analýza sútaže:

Požiadavky - téma, rozsah, formálne požiadavky na odovzdanie. Sú to informácie ktoré sú zvyčajne jasne interpretovateľné alebo doslovne formulované. Téma je často taká široká že treba jej význam analyzovať zvlášť.

Očakávania - organizátor súťaže sa výsledkami prezentuje aj seba. Vždy má nejaké očakávania k vítaznému návrhu. Dedukovať tieto očakávania z predošlych ročníkov je niekedy možne, prípadne na základe poroty a ich prác. Všeobecne platí toto: Novota (a-ha zážitok), súdržnosť (synergia použitých prvkov), komunikatívnosť (schopnosť osloviť)

Vypracovanie:

Analýza do šírky - všetky možne oblasti riešenia preskúmať ktoré by ešte vedeli zapadať do témy. Preskúmať ich z rôzného pohľadu - napr. nové materiály, zmena správania sa ľudí, filozofia (pohľad na svet). Identifikovať nové záujimavé kombinácie (vedie často k novote v návrhu)

Zúženie analýzy - vždy je veľa rôznorodých ale dobrých riešení. Treba sa sústrediť na menší, príp. menšie kusy koláča a dbať na dosiahnutia čo najväčšej synergie vybraných prvkov (vedie často k súdržnosti v návrhu)

Tento postup rozšírenia si horizontu, hľadania iného úhlu pohľadu a opakované zúženie pozornosti na konkrétne riešenia sa dá opakovať niekoľko krát.

Prezentácia - uvedomiť si že porota má málo času. Sústrediť sa na hľavné funkcie a hlavnú nosnú ideu ktoré sú hned identifikovateľné - zaručuje postup do užšieho kola. Dašie informácie pridať len toľko ako je nevyhnutné. Obzvlášť dôležité je dbať na prezentovateľnosť nápadu - ak je príliš komplexny sa stráca možnosť prezentácie smerom k verejnosti, čo je konec koncom cieľom sútaže. Obraz hovorí zvyčajne za 1000 slov...

Pri návrhu je dôlžité sa aj vedieť odosobniť - riešite návrh nie pre seba, ale pre porotu. Oni vaše skúsenosti a pohľad na svet nemajú. časti berieme niečo za samozrejeme čo také však nie je.

Kontrola

Niekoľko spôsobov ako si overiť kvalitu projektu:
Vlastné hodnotenie - Je návrh zrozumiteľný? Je popis stručný a vystížny? Viem charakterizovať novotu, súdržnosť projektu?
Externá kontrola - daj to pozrieť nezasväteným (však odborníkom z fachu) a zistí či po dvoch minutách štúdia projektu (bez komentárov) vedia zopakovať hľavnú charakteristiku.
Pohľad zo strany poroty: Predstav si ako by sa na to pozreli oni - ako by ten návrh asi komentovali?

Želám veľa dômyslu! (so štastím to nemá veľa spoločného)

blog comments powered by Disqus