portál o slovenskom dizajne
pridané
01 Mar 2008
napísal/a
posledné články
sharuj googli
likuj

Základný slovník koncepcie z kolísky do kolísky

Základný slovník koncepcie z kolísky do kolísky

Základný slovník koncepcie “z kolísky do kolísky” (Prebratý z materiálov MDBC – William McDonough a Dr. Michael Braungart)

BIOLOGICKÝ METABOLIZMUS
Prírodné procesy ekosystémov sú biologickým metabolizmom, ktoré využívajú bezpečné a zdravé materiály v cykloch hojnosti. 


BIOLOGICKÁ POTRAVA
Biodegradovateľný materiál, ktorý nespôsobuje žiadnu okamžitú, ani budúcu hrozbu pre ekosystémy a ktorý sa môže použiť pre ľudské účely a následne byť vrátený do prostredia ako potrava pre ekologické procesy.

DESIGN “Z KOLÍSKY DO KOLÍSKY”
Design “z kolísky do kolísky” zakladá priemysel na procesoch prírody, v ktorých sú materiály chápané ako potrava ktorá koluje v zdravých a bezpečných metabolizmoch. Priemysel má chrániť a obohacovať biologický metabilizmus prírody ale aj vytvárať bezpečný a produktívny technický metabolizmus pre obnovu minerálnych, syntetických a iných materiálov. 

DIZAJN PROTOKOL “Z KOLíSKY DO KOLÍSKY”
Vedecký, recenzovaný proces na hodnotenie a optimalizovanie materiálov použitých v produktoch a výrobných procesoch za účelom zvýšenia zdravia, bezpečnosti, úžitku a kvality opakovaného využitia počas produktových cyklov. 

CHÉMIA DIZAJNU
Využitie vedeckých a ekologických znalostí v dizajne produktov a procesov.

DIZAJN ROZOBERATEĽNOSTI
Návrh produktov, ktoré sa dajú lepšie rozoberať za účelom servisu, opravy, spätného získania a opakovaného použitia komponentov a materiálov. 

DOWNCYCLING
Praktiky recyklácie materiálu spôsobom, akým stráca mnoho z pôvodných vlastností a hodnôt. (napríklad recyklácia plastov do parkových lavičiek) 

UPCYCLING
Praktiky vracajúce materiál do materiálového cyklu bez toho, aby došlo k znehodnoteniu jeho vlastností alebo k negatívnemu vplyvu na životné prostredie počas jeho recyklácie. 

EKOLOGICKÝ UŽITOK
Stratégia MBDC pri tvorbe ľudského priemyslu, ktorá je bezpečná, zisková, regeneratívná a ktorá vytvára ekonomické, ekologické a sociálne hodnoty.

EKOLOGICKÁ EFEKTIVITA
Stratégia udržania minimálnych škôd, spôsobených na prírodných systémoch, znížením množstva odpadu a znečistením ľudskou činnosťou.

EKOLOGICKÁ INTELIGENCIA
Produkt alebo proces navrhnutý tak, aby ztelesňoval inteligenciu prírodných systémov (ako napr. látková výmena, vzájomné závislosti, hojnosť, diversita, solárna energia, regenerácia) 

HODNOTENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU
Technika skúmania vstupov a výstupov materiálov a energií v jednotlivých etapách životného cyklu, ktorá zachytáva potenciálne environmentálne pôsobenie produktu. 

BUDÚCA PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA
Kocept výroby a obchodu, ktorý odstraňuje koncept odpadu, využíva energiu z obnoviteľných zdrojov, podporuje kultúrnu a biologickú diverzitu. Budúca priemyselná revolúcia sľubuje systém výroby, ktorý spĺňa túžbu po ekonomickej a ekologickej hojnosti a sociálnej spravodlivosti v krátkodobom aj dlhodobom horizonte - a ktorý je udržateľný pre všetky generácie. 

TECHNICKÝ METABOLIZMUS
Vychádzajúc z prírodných systémov, technologický metabolizmus je termín stanovený MBDC pre procesy priemyslu, ktorý udržiava a opakovane využíva syntetické a minerálne materiály v uzavretých kolobehoch.

TECHNICKÉ ŽIVINY
Materiál, ktorý ostáva v uzavretom kolobehu systému výroby, znovupoužitia a spätného získania (technologický metabolizmus) a ktorý udržiava hodnotu počas početných životných cykloch. 

NEOBCHODOVATEĽNÉ MATERIÁLY (UNMARKETABLES)
Materiály, ktore treba odstrániť z ľudského použitia, pretože nemôžu byť bezpečne udržiavané v biologických alebo technických metabolzmoch.

ODPAD SA ROVNÁ POTRAVE
Princíp prirodných systémov a MBDC, ktorý odstraňuje koncept odpadu. V rámci tejto stratégie dizajnu sú materiály vnímané ako nepretržite hodnotné, a kolujú v uzavretých kolobehoch výroby, spotreby a recyklácie. Biodegradovateľné materiály sa môžu stať súčasťou prírodných metabolizmov, kde sa odpad rovná potrave. 

ODKAZY 
Odkaz na knihu Cradle to Cradle od McDonough - zo stránky vedú daľšie odkazy na súvisiace témy. Dobrý úvod do problematiky.
http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm

Odkaz na non profit organizáciu Greenblue ktorá sa zaoberá rozšírením myšlienky “z kolísky do kolísky”. Sú vytvorené projekty v spolupráci s priemyslom ktoré sa zaoberajú napr. obalmi a textilom.
http://www.greenblue.org/

Odkaz na McDonough Braungart Design Chemistry MDBC - špecializovaná firma ktorá posudzuje a navrhuje materiálové kolobehy.
http://www.mbdc.com/c2c_home.htm

Odkaz na vedeckú spoločnosť EPEA ktorá ponúka metódy a postupy pre firmy ktoré sa chcú dopracovať k zdravým ponúkam. Dobrý úvod do použitých metód.
http://www.epea.com

blog comments powered by Disqus