portál o slovenskom dizajne

BRATIPRAHASLAVA

BRATIPRAHASLAVA

Výstava ateliéru keramiky a porcelánu Pražskej VSUP pod vedením Pavla Knapka a Bratislavskej VŠVU pod vedením Daniela Piršča, chápeme ako prepojenie a akúsi premyslenú križovatku týchto dvoch ateliérov, ktorá sa prezentuje širokej verejnosti v ucelenom výbere prac súčasne nastupujúcej generácie designerov v keramickom priemysle a to cestou ukážky bežného denného použitia.

Ide o to, zmysluplne naznačiť rozdielne prístupy, myslenie a to kde sa obidva ateliéry koncepčne spoločne stretávajú pretože sú determinovane pravé materiálom, ktorý je kľúčovým výrazovým prostriedkom. Výstava je taktiež prieskumom do akej miery sa líši Slovenska a Česka designérska scéna v tomto odbore, čím sú ovplyvnený a kam smerujú. Zároveň si kladieme za ciel prezentovať porcelán ako na prosto súčasné plnohodnotne médium čo sa týka designu tak produktu na hrane s výtvarným umením a že je úplne legitímnym svedectvom ľudskej činnosti. Mame v úmysle predstaviť jednu z najväčších prehliadok súčasného designu porcelánu a najmladšiu generáciu vzniknutú v obidvoch metro poliach bývalej republiky. 


Vernisáž spojená s kokteilom a hudbou v príjemnom prostredí THE CHEMISTRY GALLERY bude 5.10. 2010

Adresa : U Kanálky 4, 120 00 Praha 2, Vinohrady 

blog comments powered by Disqus