portál o slovenskom dizajne

Mladý obal 2013 vyhral slovenský študent

V piatok 31. mája boli slávnostne vyhlásené výsledky medzinárodnej súťaže v obalovom dizajne Mladý obal 2013. Súťažiaci z celého sveta zasielali práce zamerané na seniorov a problematiku starnutia. Víťazným návrhom sa stal Obal na mlieko, ktorého autorom je Matúš Mitas.

Do už 18. ročníka populárnej súťaže sa prihlásilo celkovo 418 účastníkov z 18 krajín sveta. Témou bolo starnutie. Úlohou súťažiacich bolo zamyslieť sa nad situáciou a problémami súčasných seniorov a nad možnosťami, akými ich dizajnér môže pomôcť riešiť. Okrem témy, ktorá sa každý rok mení, je pre súťažiacich určujúce aj zameranie súťaže na obaly z papiera.

Súťaž bola opäť hodnotená v dvoch kategóriách. Do skupiny študentov vysokých škôl a mladých dizajnérov do 30 rokov sa prihlásilo 216 tvorcov. Víťazom sa stal študent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Matúš Mitas, ktorého Obal na mlieko s inovatívnym uzáverom uľahčujúcim manipuláciu porota ocenila najvyššou priečkou. V tejto kategórii boli ďalej udelené dve druhé a dve tretie miesta a tiež špeciálna cena CZECHDESIGNU.

Pre kategóriu stredných škôl sa tohtoročná úloha ukázala byť náročnejšou než kedykoľvek predtým, porota sa teda rozhodla neudeliť prvú cenu. Na druhom mieste skončila práca Schránka na zvieracie pozostatky od autorskej dvojice Denissa Serafini a Tomáš Rachunek zo Strednej umeleckopriemyselnej školy v Uherskom Hradišti. Porota ocenila citlivosť, s akou sa dvojica dizajnérov aj cez nízky vek vyrovnala so silným momentom smrti a lúčenia sa, ktoré k starnutiu patrí.

blog comments powered by Disqus