portál o slovenskom dizajne

Sútaž: Electrolux Design Laboratory 2008

Sútaž: Electrolux Design Laboratory 2008

Pozor! Electrolux Design Laboratory zahajuje 6. ročník súťaže pre študentov priemyselného dizajnu z celého sveta. Téma aktuálneho ročníka je domáci spotrebič pre internetovú generáciu. Návrhy by sa mali týkať činností v domácnosti, a to uchovávaniu potravín, vareniu alebo praniu.

Mali by odrážať hlavne to čo je charakteristické pre internetovú generáciu: mobilita, čas, materiály, zábava, technológia, udržatelnosť. Cieľovou skupinou podľa vyhlasovateľa súťaže sú mladí nezávislí ľudia vo veku 25-30 rokov, ktorým záleží na životnom prostredí, ktorých život je vzájomne prepojený s technológiami, s “online” životným štýlom. Po posúdení medzinárodnou porotou budú udelené tri ceny: Prvá cena je 5000 euro a šesť mesačná prax v jednom zo svetových dizajnérskych centier spoločnosti Electrolux, druhá cena je 3000 euro, a tretia 2000 euro. Hodnotiace kritéria sú hlavne inovatívny dizajn a spotrebiteľské skúsenosti. Do konca júla 2008 bude vybraných niekoľko návrhov do užšieho výberu a tie budú neskôr, autormi osobne, predstavené pred porotou v Zurichu 8. a 9. októbra, po čom budú vyhlásený absolútny víťazi a slávnostne odovzdané ceny. 


Prvý ročník súťaže sa konal v roku 2003. Finále vrcholí vždy v inom meste - doteraz nimi boli Budapešť, New York, Stockholm, Barcelona a Paríž.Registrovať ako aj predkladať vaše návrhy môžete prostredníctvom stránky www.ElectroluxDesignLab.com. 

Viac informácii o súťaži ako aj výsledky z predchádzajúcich súťaží nájdete na www.ElectroluxDesignLab.com 

designby.sk vás bude aktuálne informovať o priebehu a výsledkoch súťaže.

Navrhujte dizajn! 

Uzávierka súťaže je 30 mája 2008...

blog comments powered by Disqus