portál o slovenskom dizajne

RE:DESIGN [net]WORK

RE:DESIGN [net]WORK

Všetci návrhári, ktorí vykonávajú slobodné zamestnanie alebo majú sídlo hlavného zamestnávateľa v Európe ako aj študenti dizajnu sa môžu prihlásiť do súťaže, ktorá je vypísaná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007–2013. Verejná súťaž – návrhy (kultových) predmetov z odpadových materiálov pracuje s témou zamestnanosti a životného prostredia.

Projekt sa orientuje na programový cieľ inovácií pre sociálne a ekologicky udržateľnú a príťažlivú Európu. Súťaž s celoeurópskym záberom si kladie za cieľ sústrediť dosiaľ nezrealizované nápady a návrhy využívajúce odpadové materiály (ReUse dizajn), predstaviť ich verejnosti a využiť ich na výrobu kultových predmetov v sociálnych podnikoch. Kategóriami súťaže sú obaly a obalové materiály; mobilita a nosiče; a domácnosť a ostatné


Prihlásiť svoje nápady môžete bezplatne do 31. marca 2010. Vyhrať môžete 1000,- Eur. 

Viac tu.

blog comments powered by Disqus