portál o slovenskom dizajne

DAAD - Dni Architektúry a Dizajnu 2010

DAAD - Dni Architektúry a Dizajnu 2010

Od štvrtku 27. mája sa bude Bratislavou niesť nultý ročník DAAD – Dni Architektúry a Dizajnu 2010.

DAAD 2010 sa koná pod záštitou primátora mesta Bratislavy Andreja Ďurkovského, štefana šlachtu, hlavného architekta mesta Bratislava, Spolku architektov Slovenska, Slovenskej komory architektov a Slovenského centra dizajnu. 


Takzvanú ochutnávku architektúry a dizajnu odštartuje 27. mája CLUBOVKA s dizajnérom JAIME HAYONOM /španielsko/ a 28. mája prednáška s popredným tvorcom zelenej architektúry: architektom EDOUARDOM FRANCOISOM /Francúzsko/ na Primaciálnom nádvorí v Bratislave. Dna 29. mája sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave uskutoční záverečný HAPPENING, na ktorom sa stretnú osobnosti kultúrno-spoločenského života. Návštevníci Hviezdoslavovho námestia si budú môcť počas troch dní /27.- 29. mája, od 10:00 do 22:00/ pozrieť prehliadku filmov o architektúre a dizajne prostredníctvom VELKOPLOŠNEJ PROJEKCIE. 

Nultý ročník festivalu DAAD - Dni Architektúry a Dizajnu 2010 a celoročné podujatia o architektúre a dizajne /CLUBOVKA/ vyvrcholia festivalom DAAD Dni Architektúry a Dizajnu v máji 2011, ktorý bude vítať širokú verejnosť pestrofarebným programom. Podujatie má ambície stať sa verejným každoročným sviatkom súčasnej modernej slovenskej a svetovej architektúry. Odbornej a laickej verejnosti má záujem predstaviť architektúru, dizajn a životné prostredie pútavou formou. Prostredníctvom rozličných akcií, aktivít a prezentácií, chce priblížiť ich smerovanie a vyvolať diskusiu na túto tému. Jeho cieľom je taktiež komplexne podporiť ďalší urbanistický rozvoj Bratislavy a ostatných miest Slovenska, propagovať architektúru a dizajn, konfrontovať ju so svetovou, napomáha k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti a zoznamovať ľudí s víziami budúceho vývoja a plánovania v architektúre a dizajne. 

Festival DAAD - Dni Architektúry a Dizajnu nadväzuje na podujatie CLUBOVKA, ktorá vznikla v roku 2002 a ktorá v roku 2007 získala cenu Prof. MARTINA KUSéHO za sústavnú a úspešnú osvetovú a popularizačnú činnosť v oblasti architektúry a dizajnu. Počas piatich rokov priniesla CLUBOVKA na slovenskú scénu vyše 60 osobností svetovej architektúry a dizajnu. Jej náplň, úroveň, ohlas účastníkov, vystavovateľov a hostí nás, ako sme Vám v úvode spomenuli, inšpirovala k usporiadaniu festivalu DAAD - Dni Architektúry a Dizajnu. 

JAIME HAYON _DESIGNER - sa narodil v roku v Madride. Jeho vízie boli po prvýkrát v celej svojej kráse vystavené na: ’Mediterranean Digital Baroque’ a ’Mon Cirque’. Tieto kolekcie posunuli Jaimeho na čelo novej vlny, ktorá plynule prechádzala medzi oblasťami umenia, dekorácie, dizajnu a renesancie jemne opracovaných, spletitých objektov nesúc v sebe obsah súčasnej kultúry dizajnu. Jaime bližšie definoval jeho víziu v nasledujúcich sólových výstavách vo významných galériách, na veľtrhoch dizajnu a nábytku po celom svete. Jeho široká klientela zahŕňa diverzné funkcie a médiá, vrátene výrobkov pre súkromný sektor ako napríklad ArtQuitect, Established and Sons, Moooi, Gaia and Gino a ďalší. Je autorom svetelných objektov pre Metalarte a Swarovski a sofistikovaných objektov pre Bisazza, Lladró či Baccarat. Taktiež je tvorcom interiérov pre významné hotely, reštaurácie a obchody. Jaime momentálne žije v Londýne, ateliéry má v Barcelone a Trevise/Taliansko/. Jeho práca je zahrnutá v prestížnych publikáciách o dizajne a umení. Vyhral nespočetné množstvo ocenení. Nedávno bol vzácnym hosťom na Interieur Biennial v Belgicku, stal sa tak najmladšou osobnosťou, ktorej bola kedy táto pocta udelená. 

EDOUARD FRANÇOIS _ ARCHITEKT _ sa narodil v Paríži, presnejšie v Boulogne-Billancourt. Ako nositeľ významných ocenení sa stal jedným z protagonistov zelenej architektúry na medzinárodnej scéne. Práca architekta, profesora na prestížnych univerzitách, člena Association Architectes Français L’Export (Afex) či Institut Français d’Architecture, autora kníh Construire avec la nature a L’Immeuble qui pousse sa sústreďuje na matériu, obsah, funkciu a v neposlednom rade na ekológiu dizajnu, architektúry a prostredia. K jeho najznámejším projektom patrí napríklad Club Med northwest v Senegale, monografia B2B2SP, Immeuble qui pousse /"rastúca budova"/, Montpellier, Social housing /sociálne bývanie/, Louviers alebo 'EdenBio' v Paríži či Labyrinth - 'moquette maquette', Colmar. Európsky tím tohto famózneho architekta pracuje rovnako kvalitne na všetkých projektoch, od grafického po krajinný dizajn. Filozofia tvorby a diela Eduarda Françoisa sú veľkolepým prínosom svetovej architektúre. 

OPEKAČKA ako personalizácia verejného priestoru Verejný priestor je v architektonickej a občianskej diskusii už pomerne ošúchaná téma, zdá sa nám ale, že v lokalite Bratislavy si niektoré veci musíme pripomínať stále dookola. Bratislava sa rozrastá, napriek tomu sa zdá, že verejný priestor mizne predajom a prenájmom, alebo je preprogramovaný na priestor s predpísaným správaním. Slobodné súkromné správanie je v priestore mesta zviazané a vytesnené do vnútra našich bytov. Verejný priestor, ktorý ostal nepredaný a neprenajatý je bezpohlavný, nudný, nepoužiteľný a plný smiešnych nariadení. Žiadame lepšiu kvalitu nášho priestoru! Žiadame priestor ktorý sa dá používať! Žiadame uvoľnenie a prispôsobenie priestoru našim túžbam! Obyvatelia túžia po slobode v priestore aj v exteriéri svojich obydlí. Ak im ho nedokáže poskytnúť mesto, unikajú na jeho okraj. Umiestnenie grilov do noblesného Hviezdoslavovho námestia má zmeniť spôsob vnímania verejného priestoru. Každému dáva právo a možnosť tváriť sa, že Hviezdko je aj jeho predzáhradka. Voľná opekačka na Hviezdku je začiatok, ľahko čitateľnou ikonou a je len štartovacím impulzom. Jej úlohou je zmeniť naše zlozvyky a prelomiť neschopnosť a nudu existujúceho verejného priestoru a provokovať naše verejno-súkromné správanie. Potom možno príde čas na sofistikovanejší personálny-verejný priestor.

blog comments powered by Disqus