portál o slovenskom dizajne

Diplomové projekty ateliéru keramiky VŠVU

Diplomové projekty ateliéru keramiky VŠVU

Výstava je spoločnou prezentáciou diplomových kolekcií dvoch autoriek, študentiek ateliéru keramiky Simony JANIŠOVEJ a Moniky BRZEJ. Obe autorky nachádzajú inšpiráciu v tradícii, ale hneď od začiatku každá upriamuje pozornosť iným, sebe vlastným smerom, ich keramická tvorba sa vyznačuje viacerými rozdielmi.

Ideovým východiskom pre Simonu Janišovú je tradícia zostavovania svadobnej výbavy pre nevestu GLORY BOX. Autorka vytvorila s určitou mierou zveličenia pestrú kolekciu keramických doplnkov, pričom kladie dôraz na ich významovú a komunikačnú funkciu.”Jej kameninové a porcelánové šperky asociujúce bizarné erotické pomôcky tak nemusia byť vnímané len ako zábavné a rozmarné “drobnosti” do domácnosti, ale takisto ako objekty citovej náklonnosti či fetiše, a pri troche irónie aj ako atribúty emancipovanej nevesty 21. storočia,” píše kurátorka výstavy Silvia S. Lutherová. Ťažiskom tvorby Moniky Brzej je experimentovanie s dekoračnými technikami, skúmanie rôznorodých povrchoch a manipulácia s výrazovosťou keramického povrchu. Inšpiruje sa tradičnou ľudovou technikou dekorovania tzv. zadymovanej keramiky, pomocou špagátu zanecháva v hmote plastickú stopu, ktorú dokresľuje. “Jej diplomová séria porcelánových mís s názvom FOLKSY, koncipovaných ako štrukturálne keramické obrazy či reliéfy s gestickými a lyrickými dekormi elementárnych tvarov, oživuje jednu z kľúčových tendencií keramickej tvorby druhej polovice 20. storočia, v rámci ktorej výtvarníci hľadali východiská v tradičnej, ľudovej, či "primitívnej" tvorbe, aby vyjadrili príklon k prirodzenosti, autentickosti a individuálnosti umeleckého prejavu” charakterizuje tvorbu kurátorka Silvia S. Lutherová. 


Kurátorka: Silvia S. Lutherová 
Otvorenie: 10. 6. 2010 o 17.00 
Trvanie výstavy: 10. 6. - 26. 8. 2010 /Dizajn štúdio úĽUV, Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava/

blog comments powered by Disqus