portál o slovenskom dizajne

Výzva - výstava dizajnu pre deti - Designblok 2010

Výzva - výstava dizajnu pre deti - Designblok 2010

Tento rok sa objaví na Designbloku opäť špeciálna zóna pre deti. Vystavené objekty nie sú ale na pozeranie. Deti sa môžu so všetkými objekty spoločne hrať, miešať ich dohromady, stavať a búrať. Dizajnéri hodnotných objektov pre deti, sa výstavy Oslavit Childhood v Superstudiu Designblok 2010môžu zúčastniť a prihlásiť svoje produkty do 16. augusta 2010.

Cieľom výstavy je zviditeľniť Kids dizajn, upozorniť na jeho hodnoty a zväčšiť brand proposition jednotlivých dizajnérov. Základnou témou výstavy je detstvo, jednoduchosť dizajnu, ktorá ponecháva fantáziu na deťoch a vychutnanie detskej bezstarostnosti. 


Je dôležité, aby výrobky boli bezpečné. Náklady na výstavu sa rozdelia medzi všetkých účastníkov, čím je účasť aj cennovo atraktívna. Ak máte zaujímavý, hodnotný a nový produkt špeciálne navrhnutý pre deti, prihláste sa! 

Obrázky so stručným popisom posielajte na adresu: gabriela@ska-artnetworks.nl. Viac informácií získate na spomínanej emailovej adrese, prípadne na telefónnom čísle: 0031 6 81 501 46.

blog comments powered by Disqus