portál o slovenskom dizajne

Súťaž o logo mesta Ružomberok

Súťaž o logo mesta Ružomberok

Súťaž o logotyp, ktorý sa stane popri oficiálnych heraldických symboloch základom jednotného vizuálneho štýlu mesta Ružomberok, je predĺžená. Uzávierka je 26. júla 2010.

Viac tu.

blog comments powered by Disqus