portál o slovenskom dizajne

mÓDA v Bratislave

mÓDA v Bratislave

Výstavu súčasneho odevu a (skoro) zabudnutých príbehov návrhárok minulého storočia môžete navštíviť vo výstavnom a informačnom bode SATELIT. Výstava bola otvorená 15. júla a potrvá do 29. augusta 2010.

Výstavný projekt Slovenského centra dizajnu je koncipovaný ako pocta šiestim odevným dizajnérkam a výborným kresliarkam, ktoré sa narodili v rozpätí rokov 1874 - 1931 na Slovensku, alebo tu prevažnú časť svojho života pôsobili. Ich tvorba bola témou dlhodobého výskumu na základe archívnych materiálov, dobových časopisov a rodinných pozostalostí. Informácie o Marte Bodickej spracovala Mgr. Magdaléna M. Zubercová, štúdie o Kate Löwinger, Otýlii Ležovičovej, Magde Radványi, Alžbete Güntherovej-Mayerovej sú súčasťou dizertačnej práce autorky výstavy. Ďalšou výnimočnou osobnosťou, pôsobiacou od 50. rokov v oblasti odevnej tvorby na Slovensku, je Vlasta Hegerová. Tvorba týchto autoriek bude na výstave prezentovaná prostredníctvom ich kresbových návrhov. Téme domácej odevnej kultúry sa u nás dodnes nevenovala dostatočná pozornosť a módna kresba stála na okraji záujmu ako menejcenný výtvarný žáner, čo bola hlavná motivácia tejto výstavnej koncepcie. 


Výstava sleduje určité paralely medzi tvorbou málo známych osobností a produkciou súčasných dizajnérov a dizajnérok, ktorí sa v oblasti odevnej tvorby uplatnili v priebehu posledných rokov. Budú predstavené odevné kolekcie Izabely Komjati, Borisa Hanečku, Petry Poórovej, Marcela W. Holubca, Lenky Sršňovej a Márie štranekovej, ktorí patria k výrazným reprezentantom odboru. 

Prostredníctvom aktuálnej tvorby vybraných mladých autorov je predstavený súčasný stav autorského odevného dizajnu. V konfrontácii so (skoro) zabudnutými príbehmi návrhárok minulého storočia môže výstava priniesť nový pohľad na stav módnej tvorby na Slovensku od začiatku 20. storočia až do súčasnosti.

blog comments powered by Disqus