portál o slovenskom dizajne

Dušan Junek - 45 FORTYFIVE

Dušan Junek - 45 FORTYFIVE

V Satelite Slovenského centra dizajnu sa predstavuje výstavný projekt grafického dizajnéra Dušana Juneka 45 FORTYFIVE. Ide o osobitý druh retrospektívy, ktorá sa nezameriava na existujúce dielo autora, ale autor vytvára kolekciu nových diel.

V prípade Dušana Juneka sú týmito dielami plagáty, jeho “osudové” médium. Plagáty, ktoré vytvoril pre výstavu sú inšpirované jeho celoživotnou tvorbou a tvorbou jeho kolegov - grafických dizajnérov z celého sveta. 


V roku 2001 si kultúrny svet pripomenul storočnicu smrti legendárneho Henri de Toulouse-Lautreca. Umelca, ktorého plagátová tvorba sa považuje za to najlepšie, čo sa v tomto umeleckom žánri doteraz vytvorilo. Má stovky nasledovníkov po celom svete, špičkových umelcov, ktorí plagát považujú za ideálny prostriedok na vyjadrenie ideí umeleckou formou, zodpovedajúcou ich výtvarnému naturelu a súčasne reflektujúcou ducha doby i vývinu výtvarného umenia. Na Slovensku je niekoľko Lautrecových "vnukov" s tvorivými výsledkami medzinárodného významu, čo dokumentuje ich akceptácia na najvýznamnejších zahraničných prehliadkach plagátu a dizajnu i viaceré prestížne ocenenia tvorby zo sveta. V mnohých podobách - ako intenzívny tvorca a oceňovaný autor, organizátor, publicista, pedagóg a propagátor sa plagátom kontinuálne už vyše štyri desaťročia zaoberá Dušan Junek. Popri všetkých Junekových aktivitách je na prvom mieste jeho vlastná tvorba. Pracuje v celej šírke disciplín vizuálnej komunikácie a grafického dizajnu a dosiahol v nich výsledky presahujúce domáci rámec (logá, značky, symboly, jednotný firemný štýl - corporate identity, typografia a plagát). Plagát predstavuje pre Juneka predovšetkým nekonečný kreatívny priestor. V plnej miere mu umožňuje kombinovať intelekt s imagináciou a nasmerovať ich k vizuálnemu vtipu vyjadrujúceho riešenú ideu. Deje sa tak úspornou až minimálnou grafickou formou, o to viac nosnou vo výpovedi. 

Projekt 45 FORTYFIVE pripomína fakt, že v roku 2010 uplynie 45 rokov, odkedy Dušan Junek navrhol svoj prvý plagát. Tento začiatok tvorivého snaženia bol podnetom k výstavnému projektu, v ktorého rámci Junek vystaví 45 nových plagátov realizovaných v priebehu roka, ako reakciu na bod vzniku jeho dnes už mimoriadnej tvorivej cesty. 45 rokov = 45 plagátov - výstava nových artefaktov ako dokument permanentne sa vyvíjajúcej tvorby a imaginácie autora. 

Vernisáž vo Výstavnom a informačnom bode SCD Satelit (Dobrovičova 3, Bratislava) sa koná 31. augusta 2010 o 18:00. Výstava potrvá do 26. septembra 2010.

blog comments powered by Disqus