portál o slovenskom dizajne

Súťaž na nové logo SCD!

Súťaž na nové logo SCD!

Súťaž na nové logo vypisuje Slovenské centrum dizajnu pri príležitosť 20. výročia svojej existencie. Súťaž je otvorená pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu a grafické štúdiá.

Cieľom súťaže je vytvoriť nové logo Slovenského centra dizajnu, ktoré sa bude používať pri komunikácii s verejnosťou a propagácii aktivít SCD (výstavných, publikačných, vzdelávacích atď.). 


Prečo nové logo?
Dôvodov pre zmenu loga SCD je niekoľko. Predovšetkým je to obsahovo aj kvalitatívne nový spôsob napĺňania poslania organizácie, ktorý sa zásadne zmenil od založenia organizácie, ale aj nesúlad loga s aktuálnym názvom SCD. 

Podmienky, ktoré musí nové logo spĺňať:
- musí obsahovať názov Slovenské centrum dizajnu; môže obsahovať aj iné grafické prvky, napr. skratku SCD,
- musí byť reprodukovateľné rôznymi technikami, v rôznych veľkostiach, vo farebnej aj v čiernobielej verzii,
- musí byť použiteľné pre displej, printové výstupy, 3D objekty,
- bude sa používať s inými logami inštitúcie, a to sú Designum, Satelit, Národná cena za dizajn alebo Fórum dizajnu. 

Víťazný návrh bude ocenený finančnou odmenou vo výške 3000 €. Uzávierka posielania prihlášok: 22. október 2010

Viac informácií o súťaži a prihlášku nájdete na www.sdc.sk.

blog comments powered by Disqus